Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 40/72 , ul. Śniadeckich 42/22 oraz ul. Dąbrówki 4/50

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

Śniadeckich 40/72

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka  nr 20/1, 20/2, 22

o pow. 5.129 m2,

obr. 106, KW 24794

 

 

39,46 m2

 

89.000,00 zł

Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z dwóch pokoi: o pow. 15,42 m2, 8,11 m2, kuchni o pow. 6,17 m2, przedpokoju
o pow. 6,49 m2, łazienki o pow. 2,39 m2,
wc o pow. 0,88 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  9/1000.

Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych, okna drewniane, drzwi drewniane płytowe, posadzki: w kuchni, p.pokoju, pokojach – wykładzina, w łazience i wc podłoga betonowa pokryta lastryko. Instalacje: zw, cw, kan, c.o., elektryczna, gazowa.

9 listopad  2011 r.

godz. 9.00 – 9.30

16 listopad 2011 r.

godz. 9.00

wadium 4.500 zł

 

Śniadeckich 42/22

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 20/4, 20/5, 44

o pow. 1.580 m2, 

obr. 106, KW 24795

 

 

48,51m2

 

108.000,00 zł

Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z trzech pokoi o pow. 15,02 m2, 9,73 m2,
 8,16 m2, kuchni o pow. 6,09 m2, przedpokoju o pow. 6,38 m2, łazienki o pow. 2,33 m2,
wc o pow. 0,80 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 45/1000.

Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych, okna z profili PCV, drzwi drewniane płytowe, posadzki – w p.pokoju
i kuchni – wykładzina, w pokojach wykładzina dywanowa, w łazience i wc płytki gress. Instalacje: zw, cw,  kan, c.o., elektryczna, gazowa.

9 listopad 2011 r.

godz. 9.30 – 10.00

16 listopad 2011 r.

godz. 10.00

wadium 5.400 zł

 

Dąbrówki 4/50

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka  nr 1/20, 1/96

o pow. 2.214 m2,

obr. 13, KW 39095

 

 

35,84 m2

 

78.000,00 zł

Lokal położony jest na IV piętrze i składa się
z dwóch pokoi: o pow. 13,70 m2, 9,11 m2, kuchni o pow. 5,03 m2, dwóch przedpokoi
o pow. 3,04 m2, 2,38 m2, łazienki z wc o pow. 2,58 m2.  Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  1001/103000.

Opis lokalu: ścianki działowe murowane
z cegły, okna z profili PCV, drzwi drewniane płytowe, posadzki: w p.pokojach, pokojach
i łazience z wc – wykładzina, w kuchni płytki gress. Instalacje: zw, cw z piecyka gazowego (brak termy), kan, c.o., elektryczna, gazowa.

9 listopad  2011 r.

godz. 10.30 – 11.00

16 listopad 2011 r.

godz. 11.00

wadium 3.900 zł

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Nieruchomości przy ul. Śniadeckich 40 i 42 położone są na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Śniadeckich 40 i 42 przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrówki 4 przewiduje funkcję budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 14 listopada 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania
na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 14 listopada 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący
do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 20.10.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-10-20 13:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32054
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 960962
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl