Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Legionów 79/81 lokal Nr 18

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

lokalu użytkowego nr 18 położonego w Grudziądzu przy ul. Legionów 79/81

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 1/107 w obrębie 13 o powierzchni 3.608,00 m2, księga wieczysta: KW 25405/1.

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

 

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 18 położony jest na I piętrze budynku pawilonu usługowo – handlowego.  Budynek zrealizowany jest w technologii uprzemysłowionej, konstrukcja żelbetowa szkieletowa monolityczna.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-         ściany murowane z bloczków gazobetonowych,

-         okna z profili PCV,

-         drzwi drewniane,

-         posadzki z płytek gress,

-         tynki cementowo- wapienne malowane.

Lokal użytkowy nr 18 o powierzchni użytkowej 74,36 m2 składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pomieszczeń biurowych o pow.  25,90 m2 i 20,06 m2, zaplecza socjalnego o pow. 17,30 m2, kuchni o pow. 6,60 m2, łazienki o pow. 1,90 m2, wiatrołapu o pow. 1,80 m2 oraz kotłowni o pow. 0,80 m2.  Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  30/1000.

W lokalu znajdują się:

-         instalacja wodno – kanalizacyjna z sieci komunalnej

-         instalacja elektryczna oświetleniowa,

-         system ogrzewania – c.o. z kotłowni

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 115.000 zł

Wysokość wadium: 6000,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta o powierzchni ok. 39 ha zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/45/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 900w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) do dnia 12 grudnia 2011 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 8 grudnia 2010 r. w godz. od 1000 – 1100lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 12 grudnia 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.


Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przy  przystąpieniu do przetargu i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2011-11-23
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2011-11-23 15:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32187
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl