Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 8

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 8 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/3 w obrębie 23 o powierzchni 530,00 m2, księga wieczysta: KW 19664/9.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (piwnica) o powierzchni użytkowej 286,88 m2.

Budynek mieszkalny murowany z cegły, stropy drewniane belkowe, dach kryty papą.

Rok budowy – ok. 1932.

W skład budynku wchodzą trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 232,38 m2 (na parterze o pow. 91,80 m2, na I piętrze o pow. 91,80 m2 oraz na II piętrze o pow. 48,78 m2) i jeden lokal użytkowy  o pow. użytkowej 54,50 m2 (w piwnicy).

Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona w sieć wodociągową, gazową, energetyczną i kanalizację sanitarną. Ogrzewanie indywidualne na piece kaflowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 280.000,00 zł

Wysokość wadium: 14.000,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Informacje dodatkowe:

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Dąbrowskiego, została wydana zgoda Prezydenta Grudziądza na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącej działkę nr 47/3 o pow. 530 m2, w obrębie 23, zapisanej w KW 19664, uzyskają prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania) przez teren nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 47/2 w obrębie 23, zapisanej w KW 19132, stanowiącej własność gminy miasto – Grudziądz. Wykonanie służebności gruntowej nastąpi za wynagrodzeniem rocznym w wysokości 150,00 zł + 34,50 zł podatek Vat 23 % , tj. 184,50 zł, które będzie należało wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w terminie do 31 marca każdego roku. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi w drodze umowy notarialnej, koszty której poniesie wnioskodawca.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 r. o godz. 1200w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) do dnia 9 stycznia 2012 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 4 stycznia 2012 r. w godz. od 1100 – 1130 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 9 stycznia 2012 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przy  przystąpieniu do przetargu i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2011-12-20
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2011-12-20 09:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32083
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962534
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl