Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 40/72, ul Kustronia 28/12, ul. Groblowa 19/3

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza rokowania na zbycie

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Rokowania

 

Śniadeckich 40/72

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka  nr 20/1, 20/2, 22

o pow. 5.129 m2,

obr. 106, KW 24794

 

 

39,46 m2

 

89.000,00 zł

Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z dwóch pokoi: o pow. 15,42 m2, 8,11 m2, kuchni o pow. 6,17 m2, przedpokoju
o pow. 6,49 m2, łazienki o pow. 2,39 m2,
wc o pow. 0,88 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  9/1000.

Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych, okna drewniane, drzwi drewniane płytowe, posadzki: w kuchni, p.pokoju, pokojach – wykładzina, w łazience i wc podłoga betonowa pokryta lastryko. Instalacje: zw, cw, kan, c.o., elektryczna, gazowa.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Śniadeckich 40 przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

4 stycznia 2012 r.

godz. 9.00 – 9.30

12 stycznia 2012 r.

godz. 9.00

zaliczka 4.500 zł

 

Kustronia 28/12

 

Grunt: własność,

działka  nr 21/73

o pow. 1.647 m2,

obr. 118, KW 28728

 

 

68,53 m2

 

135.000,00 zł

Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z trzech pokoi: o pow. 17,53 m2, 8,13 m2, 14,31 m2, kuchni o pow. 6,56 m2, przedpokoju
o pow. 15,29 m2, łazienki o pow. 4,49 m2,
wc o pow. 2,22 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,86 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  593/10000.

Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych, okna PCV, drzwi drewniane, posadzki: w p.pokoju wykładzina dywanowa, w kuchni i łazience płytki gress, w dwóch pokojach panele podłogowe, w jednym pokoju i wc - wykładzina. Instalacje: zw, cw, kan, c.o., elektryczna, gazowa.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Kustronia przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

4 stycznia 2012 r.

godz. 11.00 – 11.30

12 stycznia 2012 r.

godz. 10.00

zaliczka 6.800 zł

 

Groblowa 19/3

 

Grunt: własność,

działka nr 28/6

o pow. 943 m2

obr. 44, KW 47

 

 

78,20m2

 

82.000,00 zł

Lokal położony jest na I piętrze i składa się
z czterech pokoi o pow. 17,20 m2, 6,60 m2,
 12,00 m2, 11,00 m2, kuchni o pow. 9,30 m2, dwóch przedpokoi o pow. 6,00 m2, 10,00 m2,  łazienki z wc o pow. 3,70 m2 oraz komórki
o pow. 2,40 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 7820/124530.

Opis lokalu: ścianki działowe murowane z cegły i z płyt rigips, okna w większości drewniane, drzwi drewniane, posadzki – w p.pokojach i pokojach – wykładzina PCV, w kuchni i komórce – terakota, w łazience z wc płytki betonowe pokryte lastryko. Instalacje: zw, cwu z piecyka gazowego (brak piecyka),  kan, elektryczna, gazowa. Ogrzewanie piecowe. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – funkcja mieszkaniowa o wysokiej intensywności zabudowy oraz usługowa-handlowa  o ograniczonej dostępności.

4 stycznia 2012 r.

godz. 11.30 – 12.00

12 stycznia 2012 r.

godz. 11.00

zaliczka 4.100 zł

Budynek przy ulicy Groblowej 19 wpisany jest do rejestru zabytków w związku z tym, wszelkie prace planowane
na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jej części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

 

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-   opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-   opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-   opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

 

 

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbyły się:

- lokali mieszkalnych przy ul. Kustronia 28/12 i Groblowej 19/3 - w dniu 16 listopada i 5 grudnia 2011 r.

- lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckich 40/72- w dniu 16 listopada i 14 grudnia 2011 r.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 10 stycznia 2012 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni                      od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2012 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 10 stycznia 2012 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.     imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.     datę sporządzenia zgłoszenia,

3.     oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.     proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.     proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr …..                             przy ul. ……………………..” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę
w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U.
z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o.                         w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2011-12-22
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2011-12-22 15:13
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-22 15:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39183
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1205857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-25 14:36

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl