Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz ul. Groblowa 4

 

 

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp.z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny na zbycie

 

 

lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Groblowej 4

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 64 o powierzchni 476,00 m2, w obrębie 44, księga wieczysta: KW 24453/5.

 

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

 

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 1 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w zabudowie osiedlowej.  Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w 1901 roku. Dach wielospadowy kryty dachówką. Budynek nieocieplany.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-       ściany murowane z cegły, malowane, częściowo pokryte glazurą w części zaplecza kuchennego i  w wc oraz płytkami ceramicznymi imitującymi kamień naturalny w części sali obsługi,

-       okna drewniane,

-       drzwi drewniane,

-       posadzki w części kuchennej i sanitarnej wyłożone płytkami lastryko, w części obsługi terakotą, w pozostałych pomieszczeniach drewniane,

-       sufity gładkie otynkowane,

-       w części centralnej sali obsługi, w pobliżu wyjścia, znajduje się kominek.

Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 99,70 m2 składa się z następujących pomieszczeń:
sali o pow. 45,80 m2, bufetu o pow. 5,70 m2, korytarza o pow. 5,80 m2, wiatrołapu o pow. 1,80 m2, zaplecza nr 1 o pow. 14,80 m2, zaplecza nr 2 o pow. 9,20 m2, przedsionka w.c. o pow. 6,20 m2,
w.c. męskiego o pow. 2,40 m2, w.c. damskiego o pow. 2,60 m2, w.c. personelu o pow. 5,40 m2.
Do lokalu przynależą piwnice o łącznej powierzchni 28,40 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  1281/12304.

W lokalu znajdują się:

-       instalacja wodno-kanalizacyjna,

-       instalacja elektryczna,

-       instalacja gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie, z którym położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z wyłączeniem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw i myjni samochodowych.    

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Groblowej 4  wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Cena wywoławcza nieruchomości:  196.000,00 zł

Wadium: 9.800,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2013 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 9.800,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych) do dnia 1 lutego 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 21 stycznia 2013 r. w godz. od 1130 – 1200
lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców
przy ul. Murowej 33, tel. 56 46 29 311. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 1 lutego 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

 wywieszono: 10.01.2013 r.
zdjęto: 06.02.2013 r.                    

 

Przygotowała:
Agnieszka Krawczuk
Biuro Obrotu Nieruchomościami
Tel. 56 46 120 27

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 10.01.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-01-10 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021201
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl