Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 44/60

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp.z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Śniadeckich 44/60

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 40 i 20/3
o pow. 5.422 m2,
obr. 106,
KW 24793/0

 

 

57,63 m2

 

 

127.000,00 zł

Lokal położony jest na IV piętrze i składa się czterech pokoi: I o pow. 7,93 m2, II o pow. 9,73 m2, III o pow. 14,77 m2, IV o pow. 9,78 m2, kuchni
o pow. 6,12 m2, p. pokoju 6,14 m2, łazienki o pow. 2,32 m2, wc o pow. 0,84 m2. Udział lokalu
we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 13/1000. Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych Pro – Monta, okna PCV, drzwi drewniane płytowe, posadzki: w pokojach i kuchni płytki PCV, w p. pokoju wykładzina PCV,
w łazience i wc lastryko, wykończenie ścian: malowanie względnie tapety. Instalacje w lokalu: wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania
– z sieci komunalnej, elektryczna, gazowa.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Śniadeckich 44 przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

7 marca 2013 r.

godz. 12.00 - 12.30

21 marca 2013 r.

godz. 11.00

 

 

wadium 6.500 zł

wpłata do
19 marca 2013 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 241,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmian wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 19 marca 2013 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 19 marca 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej
osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

 

Wywieszono: 22.02.2013 r., zdjęto: 21.03.2013 r.

 

Sporządziła:
Agnieszka Krawczuk
Biuro Obrotu Nieruchomościami

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 22.02.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-02-22 14:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43421
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1066176
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-02 10:32

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl