Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal: Grudziądz, ul. Kruszelnickiego 10


 

 

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp.z o.o. z siedzibą
w Grudziadzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

Adres nieruchomości

Oznaczenie

 geodezyjne   nieruchomości

Cena wywoławcza

 

 

Opis

Przetarg

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/2

o pow. 21 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

13.200,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną (do sprawdzenia) nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

10 kwietnia 2013 r.

godz. 9.00

 

wadium 1.320 zł

wpłata do
8 kwietnia 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/4

o pow. 20 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

12.500,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Instalacja elektryczna: odcięta
od zasilania. Garaż nie posiada kanału rewizyjnego ani okien.

10 kwietnia 2013 r.

godz. 10.00

 

wadium 1.250 zł

wpłata do
8 kwietnia 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/6

o pow. 20 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

11.500,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe, przewody elektryczne
bez osprzętu i zasilania. Garaż nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

10 kwietnia 2013 r.

godz. 11.00

 

wadium 1.150zł

wpłata do
8 kwietnia 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/7

o pow. 18 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

12.500,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną (do sprawdzenia), nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

10 kwietnia 2013 r.

godz. 12.00

 

wadium 1.250 zł

wpłata do
8 kwietnia 2013 r.

Kruszelnickiego 10

działka nr 50/8

o pow. 20 m2,

obr.28,

Grunt: własność,

KW 23024

13.000,00 zł

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym w zabudowie szeregowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, w przeciętnym stanie technicznym, dach płaski- stropodach kryty papą, wrota garażowe typowe drewniane dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną (do sprawdzenia), nie posiada kanału rewizyjnego
ani okien.

10 kwietnia 2013 r.

godz. 13.00

 

wadium 1.300 zł

wpłata do
8 kwietnia 2013 r.

Dodatkowe warunki: Osoba licytująca nabycie w/w nieruchomości zobowiązana będzie do nabycia udziału 1/8 części nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 50/10 o pow. 310 m2 w obrębie 28 (spełniającej rolę placu manewrowego i drogi dojazdowej do garażu), zapisanej w księdze wieczystej KW 53558 celem zapewnienia dojazdu do garażu, za kwotę 100,00 zł brutto.

Umowa sprzedaży udziału 1/8 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 50/10 zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Miasta Grudziądza nie wykona przysługującego Gminie Miasto Grudziadz prawa pierwokupu, do którego uprawniona jest na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.).

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27 marca w godz. 9.00 – 9.30 po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem realizacji usług i produkcji rzemieślniczej nieuciążliwej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 8 kwietnia 2013 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania
na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 8 kwietnia 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie
i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący
do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

Wywieszono: 18.03.2013 r., zdjęto: 10.04.2012 r.

Sporządziła: Emilia Groszewska, Biuro Obrotu Nieruchomościami

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 18.03.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-03-18 15:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41516
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021203
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl