Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny:Grudziądz, ul. Chełmońskiego 1/3, ul. Śniadeckich 44/14 oraz ul. Kościuszki 49/59

 


 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp.z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

 

Chełmońskiego 1/3

 

Grunt: własność,

działka nr 83/13

o pow. 1.248 m2,

obr. 141

KW 20273/1

 

 

 44,90 m2

 

 

 

81.000,00 zł

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 19,70 m2 i 11,00 m2,  kuchni o pow. 4,90 m2, przedpokoju o pow. 4,70 m2, łazienki z wc
o pow. 4,60 m2. Do lokalu przynależy piwnica
o pow. 10,20 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 551/2625.

Opis lokalu: ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, dach czterospadowy pokryty dachówką, okna PCV, w łazience drewniane, drzwi drewniane, posadzki: w pokojach, kuchni
i przedpokoju pokryte wykładziną PCV, w łazience terakota , wykończenie  ścian:  w pokojach malowane farbą, w kuchni i przedpokoju pokryte okładziną w postaci tapet, w łazience częściowo pokryte glazurą. Instalacje w lokalu: wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie
z sieci miejskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem stanowi tereny przeznaczone pod podstawową funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniającą funkcją usług i handlu oraz zieleni ozdobnej..

15 kwietnia 2013 r.

godz. 11.00 – 11.30

29 kwietnia 2013 r.

godz. 10.00

 

 

 

wadium 4.200 zł

wpłata do
25 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Śniadeckich 44/14

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 40 i 20/3

o pow. 5.422 m2,

obr. 106

KW 24793/0

 

 

 

 

37,94 m2

 

 

 

89.000,00 zł

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 14,38 m2 i 7,50 m2,  kuchni o pow. 6,56 m2, przedpokoju o pow. 6,37 m2, łazienki
o pow. 2,33 m2, wc o pow. 0,80 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 9/1000. Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych Pro - Monta, okna drewniane, drzwi drewniane, posadzki: w pokojach, kuchni
i przedpokoju płytki PCV, w łazience i w.c. posadzka betonowa pokryta lastrykiem, wykończenie  ścian:  malowane. Instalacje w lokalu: wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie z sieci miejskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Śniadeckich 44 przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

15 kwietnia 2013 r.

godz. 11.30 - 12.00

29 kwietnia 2013 r.

godz. 11.00

 

 

 

wadium 4.500 zł

wpłata do
25 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Kościuszki 49/59

 

Grunt: własność,

działka nr 31/3
i 33/1

o pow. 2.067 m2,

obr. 7

KW 33386/0

 

 

 

 

68,50 m2

 

 

 

110.000,00 zł

Lokal położony jest na IV piętrze i składa się
z dwóch pokoi o pow. 18,80 m2 i 23,40 m2,  kuchni o pow. 12,50 m2, przedpokoju o pow. 8,70 m2, łazienki z w.c o pow. 5,10 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,80 m2. Udział lokalu
we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 733/33832. Opis lokalu: ściany wewnętrzne
i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, okna PCV, drzwi drewniane, posadzki: w pokojach pokryte parkietem, w łazience i kuchni pokryte terakotą, wykończenie  ścian: w pokojach pokryte okładzinami, w kuchni częściowo glazura. Instalacje w lokalu: wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie z sieci miejskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium nieruchomość przy ul. Kościuszki 49 położona jest na terenie
z wiodącą funkcją mieszkaniową wielorodzinną.

15 kwietnia 2013 r.

godz. 12.00 - 12.30

29 kwietnia 2013 r.

godz. 12.00

 

 

 

wadium 5.500 zł

wpłata do
25 kwietnia 2013 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców:
- lokale przy ul. Śniadeckich 44/14 i Chełmońskiego 1/3 – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 241,

- lokal przy ul. Kościuszki 49/59 – BOM nr 3  przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmian wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 25 kwietnia 2013 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 25 kwietnia 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej
osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

 

Wywieszono: 03.04.2013 r.,
zdjęto: 29.04.2013 r.

 

Sporządziła:
Agnieszka Krawczuk
Biuro Obrotu Nieruchomościami

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 03.04.2013
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2013-04-03 11:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41534
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021234
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl