Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Piłsudskiego 64

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .

 

z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

 

 

 

Położenie nieruchomości: ul. Piłsudskiego 64

Księga wieczysta: KW TO1U/00000010/4

Obręb: 26

Działka nr 51 o powierzchni 1037,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 64 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 274,52 m2 (bez pomieszczeń przynależnych), składającym się z 3 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 89,82 m2, 93,00 m2, 91,70 m2).

Rok budowy – 1930.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej, posadowiony na fundamencie z cegieł, stropy drewniane belkowe, ściany wewnętrzne murowane z cegły, dach płaski kryty papą. Schody wewnętrzne drewniane, schody zewnętrzne betonowe. Stolarka okienna drewniana. Drzwi wejściowe i wewnętrzne drewniane.
Na ścianach tynki cementowo wapienne gładkie malowane w pomieszczeniach mieszkalnych, glazura i tapety w pomieszczeniach pomocniczych.

Budynek w ogólnym stanie technicznym niskim, budynek wymaga generalnego remontu.

 

 

Na nieruchomości posadowiony jest blaszany budynek garażowy oraz fundamenty po drugim budynku garażowym, a także obiekty małej architektury ogrodowej. Pozostały teren zagospodarowany roślinnością.

Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej z sieci miejskiej, gazowa. Ogrzewanie indywidulne – piece kaflowe, w jednym lokalu ogrzewanie centralne.

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta Grudziądza, dojazd drogą asfaltową od ul. Piłsudskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna o zbliżonym stanie technicznym i architektonicznym. Dostępność komunikacyjna dobra, w pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w jednostce „C”.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 260.000,00 zł

Wysokość wadium: 26.000,00 zł

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 10 września 2013 r. w godz. 1200 – 1230 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 11 342. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2013 r. o godz. 1300  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.   przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do dnia 18 września 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 18 września 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-     w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2013-09-02
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-09-02 13:49
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-02 13:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41544
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021246
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl