Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Piłsudskiego 64

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 

w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

 

Położenie nieruchomości: ul. Piłsudskiego 64

Księga wieczysta: KW TO1U/00000010/4

Obręb: 26

Działka nr 51 o powierzchni 1037,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 64 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 274,52 m2 (bez pomieszczeń przynależnych), składającym się z 3 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 89,82 m2, 93,00 m2, 91,70 m2).

Rok budowy – 1930.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej, posadowiony na fundamencie z cegieł, stropy drewniane belkowe, ściany wewnętrzne murowane z cegły, dach płaski kryty papą. Schody wewnętrzne drewniane, schody zewnętrzne betonowe. Stolarka okienna drewniana. Drzwi wejściowe i wewnętrzne drewniane.

Na ścianach tynki cementowo wapienne gładkie malowane w pomieszczeniach mieszkalnych, glazura i tapety w pomieszczeniach pomocniczych.

Budynek w ogólnym stanie technicznym niskim, budynek wymaga generalnego remontu.

Na nieruchomości posadowiony jest blaszany budynek garażowy oraz fundamenty po drugim budynku garażowym, a także obiekty małej architektury ogrodowej. Pozostały teren zagospodarowany roślinnością.

Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej z sieci miejskiej, gazowa. Ogrzewanie indywidualne – piece kaflowe, w jednym lokalu ogrzewanie centralne.

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta Grudziądza, dojazd drogą asfaltową
od ul. Piłsudskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna o zbliżonym stanie technicznym i architektonicznym. Dostępność komunikacyjna dobra, w pobliżu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w jednostce „C”.

Cena wywoławcza nieruchomości: 260.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 21 października 2013 r. o godz. 1100  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 26.000,00 zł w terminie do dnia 17 października 2013 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 17 października 2013 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

 

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 17 października 2013 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)    datę sporządzenia zgłoszenia,

3)    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)    proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 64” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście nr A pokój nr 1) tel. 56 45 120 27.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2013-09-27
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-09-27 10:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41552
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021256
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl