Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal Mieszkalny: Grudziądz, ul. E.Stachury 2/19, ul. Moniuszki 23/2

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

E. Stachury 2/19

 

Grunt: własność,

działka nr 42/22

o pow. 2.946 m2,

obr. 28

KW 39273/7

 

 

 56,20 m2

 

160.000,00 zł

Lokal położony jest na poddaszu i składa się z dwóch pokoi o pow. 11,90 m2, 10,40 m2 i pokoju z aneksem kuchennym o pow. 19,90 m2, przedpokoju o pow. 7,50 m2, łazienki z w. c. o pow. 6,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,10 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 683/18888. Opis lokalu: ścianki działowe z cegły dziurawki, okna PCV, drzwi wejściowe drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, podłogi w pokojach pokryte panelami szwedzkimi, w łazience i w aneksie kuchennym pokryte terakotą, wykończenie  ścian: w pokojach gładzie malowane (w jednym pokoju pokryte okładzinami), w łazience pokryte glazurą, w aneksie kuchennym częściowo pokryte glazurą. Instalacje w lokalu: wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania z sieci komunalnej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie którym przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy.

28 października 2013 r.

godz. 11.00 – 11.30

7 listopada 2013 r.

godz. 10.00

 

wadium 8.000 zł

wpłata do
5 listopada 2013 r.

 

Moniuszki 23/2

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 59/3

o pow. 177 m2,

obr. 60

KW 14169/4

 

 

22,89 m2

 

50.000,00 zł

Lokal położony jest na parterze i składa się z jednego pokoju o pow. 12,56 m2,  kuchni o pow. 6,32 m2, przedpokoju o pow. 2,10 m2, łazienki z w.c. o pow. 1,91 m2. Do lokalu przynależy piwnica
o pow. 2,40 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 2529/51879.

Opis lokalu: okna PCV, drzwi wejściowe drewniane, posadzki: w pokoju podłoga pokryta parkietem i wykładziną dywanową, w kuchni wykładziną PCV, w łazience i przedpokoju terakotą, wykończenie  ścian: w pokoju malowane farbą, w łazience pokryte glazurą, w przedpokoju pokryte tapetą, w kuchni częściowo tapetą i glazurą. Instalacje w lokalu: wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania z sieci komunalnej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Moniuszki przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

28 października 2013 r.

godz. 11.30 - 12.00

7 listopada 2013 r.

godz. 11.00

 

wadium 3.000 zł

wpłata do
5 listopada 2013 r.

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców:
- lokal przy ul. E. Stachury 2/19 – BOM nr 3 przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260,

- lokal przy ul. Moniuszki 23/2 – BOM nr 2  przy ul. Mickiewicza 23, tel. 56 45 120 29.

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmian wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 5 listopada 2013 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 5 listopada 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 2013-10-17
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-10-17 12:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1021233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl