Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal Mieszkalny: Grudziądz, ul. E.Stachury 2/19
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. E. Stachury 4/16
Wykaz
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48
Przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 40/7; Toruńska 6/6; Ziemi Chełmińskiej 3/10
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 40/7; Chopina 25/10
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz , ul.Chełmińska 48
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. E. Stachury 4/16
przetarg
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B
przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Dąbrówki 4/89
przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. E.Stachury 4/18
przetarg
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Cegielniana 7
Przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 40/7; Chopina 25/10
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B
Przetarg
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Dąbrówki 4/89
Przetarg
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Cegielniana 7
Przetarg
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Kalinkowa 80
Przetarg
Nieruchomość niezabudowana: Grudziądz, przy ul. Wąskiej
Przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chopina 25/10
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, Chełmińska 40/7
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz; Kosynierów Gdyńskich 43-45
Termin przetargu: 09.06.2014 godz. 12:00
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Libelta 3/7

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.  z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Libelta 3/7

 

Grunt: własność,

działka nr 103/1

o pow. 210,00 m2,

obr. 108

KW 17765/3

 

 

 

 49,40 m2

 

 

67.000,00 zł

 

Lokal położony jest na poddaszu i składa się z dwóch pokoi o pow. 20,60 m2 i 9,00 m2, przedpokoju o pow. 6,10 m2, łazienki z w.c. o pow. 3,80 m2, kuchni o pow. 5,40 m2 kotłowni o pow. 4,50 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,60 m2.
Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 570/4760.

Opis lokalu: Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna PCV. Ściany w pokojach pokryte panelami PCV. Podłogi w pokojach pokryte panelami szwedzkimi, w kuchni pokryte panelami szwedzkimi i terakotą. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazową. Ogrzewanie centralne etażowe, piec na węgiel znajdujący się w kotłowni.

Teren, na którym posadowiony jest budynek wielorodzinny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka położona jest na terenie o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

26 czerwca 2014 r.

godz. 11.00 – 11.30

11 lipca 2014 r.

godz. 12.00

 

 

wadium 6.700 zł

wpłata do
9 lipca 2014 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz      warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 9 lipca 2014 roku
(za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 9 lipca 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty
w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium
wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej
osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.

 

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-06-16
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-06-16 15:30
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

Położenie nieruchomości: ul. Chełmińska 48

Księga wieczysta: KW TO1U/00032978/0

Obręb: 101

Działka nr 14/1 i 14/8 o łącznej powierzchni 688,00 m2

Właścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 4488/5137 części jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 48 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 513,70 m2, składającym się z 7 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz na poziomie parteru lokalu użytkowego, wybudowanym w 1870 roku.  Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty papą asfaltową. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - drewniana brama przejazdowa, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane. Budynek w ogólnym stanie technicznym przeciętnym. Na nieruchomości posadowiony jest garaż murowany

 

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną.

W budynku znajduje się 1 wyodrębniony lokal użytkowy stanowiący własność osoby fizycznej,
na który przypada udział wynoszący 649/5137  części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  4488/5137 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali i składa się na niego 7 lokali mieszkalnych:

- lokal nr 2 o pow. 70,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 17,70 m2;

- lokal nr 3 o pow. 46,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 10,00 m2;

- lokal nr 4 o pow. 45,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 17,80 m2;

- lokal nr 5 o pow. 48,20 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 12,90 m2;

- lokal nr 6 o pow. 63,00 m2 do którego przynależy piwnica o pow.   7,30 m2;

- lokal nr 7 o pow. 45,90 m2 do którego przynależy piwnica o pow. 10,20 m2;

- lokal nr 8 o pow. 32,10 m2 do którego przynależy piwnica o pow.   6,20 m2.

- garaż murowany o pow. 13,80 m2

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 28MW/U, dla którego zapis w ustaleniach planu jest następujący: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi, przy czym handel dopuszcza się wyłącznie w parterach budynków.

 

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Chełmińskiej 48  wpisany jest do rejestru zabytków wskazanych do ujęcia w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

 

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się: 14 stycznia oraz 7 lutego 2014r. i nie dały rezultatu.

Cena wywoławcza w I przetargu: 460.000,00 zł

Cena wywoławcza w II przetargu: 440.000,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości: 390.000,00 zł

Wysokość zaliczki: 39.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 1100  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.                           przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców
przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się
z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku:
34 2030 0045 1110 0000 0075 0370
zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 39.000,00 zł
w terminie do dnia  9 lipca 2014 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej do dnia 9 lipca 2014 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 9 lipca 2014 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
ul. Chełmińskiej 48”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp.z.o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki
w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych
i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa
do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

 

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy
o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN
Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-06-18
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-06-18 15:01
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Piłsudskiego 44-50 m 10; Legionów 74/80 m 22
Przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Dąbrówki 8/10
Przetarg
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz ul. Kosynierów Gdyńskich 43-45

  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

 

 

 

 

 

Położenie nieruchomości: ul. Kosynierów Gdyńskich 43-45

Księga wieczysta: KW TO1U/00027863/3

Obręb: 37

Działka nr 21/8 o łącznej powierzchni 1126,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 43-45 zabudowana
jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 171,12 m2, składającym
się z 3 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 58,99 m2, 26,80 m2, 85,33 m2)  wybudowanym w 1910 roku.  Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką papą asfaltową. Stropy i schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane. Budynek w stanie technicznym niskim.
Na nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 26,26 m2.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną, centralne ogrzewanie piecem na węgiel.

 Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta Grudziądza, tam też znajdują się wszystkie obiekty użyteczności publicznej. W niedalekiej odległości znajduje się kościół, przystanek komunikacji miejskiej, obiekty usługowo – handlowe i obiekty użyteczności publicznej – bank, szkoły, przedszkola. Dojazd drogą asfaltową od ulicy Kosynierów Gdyńskich. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny komunikacyjne
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19MUs, przeznaczona pod funkcję mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy oraz towarzysząca funkcja handlowo – usługowa w ograniczonej dostępności.

 

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich 43-45 wpisany jest do ewidencji zabytków i objęty ochroną w planie. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

 

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 195.000,00 zł

Wysokość wadium: 19.500,00 zł

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 25 lipca 2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Mickiewicza 23,
tel. 56 45 120 29 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu
i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.                           przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 29 lipca 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 29 lipca 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN
Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-07-16
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-07-16 15:25
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Libelta 3/7
Termin przetargu: 06.08.2014 r godz. 12:00
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, Legionów 74-80 m. 22
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Dąbrówki 8/10
Przetarg
Lokal Mieszkalny: Grudziądz, ul. E. Stachury 4/18

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

E. Stachury 4/18

 

Grunt: własność

działka nr 42/33

o pow. 2.524 m2

KW 41116/6

 

 

 57,90 m2

 

 

168.000,00 zł

Lokal położony jest na poddaszu, składa się
z następujących pomieszczeń: pokoju z aneksem kuchennym o pow. 21,40 m2, przedpokoju o pow. 7,50 m2, łazienki z wc o pow. 6,40 m2 i dwóch pokoi o pow. 12,00 m2 i 10,60 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,30 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 672/17468. Opis lokalu: drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna – PCV, drzwi wewnętrzne
– drewniane płytowe. W pokojach na ścianach gładzie malowane, w łazience pokryte glazurą,
w aneksie kuchennym częściowo pokryte glazurą. Podłogi w pokojach pokryte panelami szwedzkimi, w łazience i w aneksie kuchennym pokryte terakotą. Instalacje w lokalu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacja elektryczna i gazowa.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren działki na której posadowiony jest budynek, przeznaczony jest pod funkcję mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy.

21 sierpnia 2014 r.

godz. 11.00 – 11.30

29 sierpnia 2014 r.

godz. 10.00

 

 

wadium 8.400 zł

wpłata do
27 sierpnia 2014 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 3 przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 27 sierpnia 2014 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 27 sierpnia 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-08-13
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-08-13 13:27
Lokal Mieszkalny: Grudziądz, ul. Libelta 3/7
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Kilińskiego 1
Przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Legionów 74-80 m 22
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Moniuszki 5B
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 40/7
Rokowania
Odwołanie rokowań: Grudziądz, ul. Legionów 74-80 m 22

 Ogłoszenie o odwołaniu rokowań

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że działając na podstawie § 12 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu odwołuje ogłoszone na dzień 17 września 2014 r. rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 74-80 (oznaczenie geodezyjne nieruchomości: działka nr 42/3 i 42/15 o pow. 3.331 m2, Obr. 28, KW 13230/6).

Rokowania odwołuje się ze względów formalnych.


Szczegółowe informacje o odwołaniu rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-09-12
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-09-12 08:56
Nieruchomość zabudowana: Al. Sportowców 14

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul.Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

Położenie nieruchomości: Al. Sportowców 14

Księga wieczysta: KW TO1U/00035764/8

Obręb: 141

Działka nr 157/4 o łącznej powierzchni 724,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy Al. Sportowców 14 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 215,45 m2, składającym się z 4 samodzielnych lokali mieszkalnych ( o pow. 53,86 m2, 53,87 m2, 53,86 m2, 53,86 m2) , wybudowanym w 1911 roku.  Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku – typowe drewniane. Na ścianach tynki, tapety, glazura. Budynek w stanie technicznym przeciętym.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

Instalacja elektryczna, gazowa, wodociąg i kanalizacja sanitarna z sieci miejskiej. Ogrzewanie gazowe i piecowe.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy Al. Sportowców 14 na osiedlu Mniszek. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości  Al. Sportowców (droga asfaltowa).

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w części opisowej planu stanowi tereny przeznaczone pod podstawową funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniającą funkcją usług i handlu oznaczoną symbolem 28MW-UH.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy Al. Sportowców 14 wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Cena wywoławcza nieruchomości: 270.000,00 zł

Wysokość wadium: 27.000,00 zł

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 3 października  2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) do dnia 15 października 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 15 października 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-09-19
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-09-19 12:19
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Chełmińska 48
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. E.Stachury 4/12
Przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Kilińskiego 1
przetarg
Lokal użytkowy: Grudziądz, Legionów 79/81 lok. nr 19
rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Elbląska 5/15
przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmońskiego 1/4

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Chełmońskiego  1 / 4

 

 

 

Grunt: własność

działka nr 83/13

o pow. 1.248 m2

obr. 141

KW 20273/1

 

 

 

47,40 m2

 

 

65.000,00 zł

 

Lokal położony jest na poddaszu i składa się z trzech pokoi o pow. 13,50 m2,  o pow. 10,30 m2 i o pow. 7,60 m2, przedpokoju o pow. 7,60 m2,łazienki z w.c. o pow. 1,40  m2, kuchni o pow. 7,00 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 6,80 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 542/2625. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna PCV. Ściany: malowane lub tapety. Podłogi: drewniane, częściowo pokryte linoleum. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

  4 listopada 2014r.

godz.

11.00 – 11.30

20 listopada 2014 r.

godz. 10.00

 

 

wadium  4.000 zł

wpłata do
18 listopada 2014 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, Tel: 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 18 listopada 2014 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 18 listopada 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-10-24
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-10-24 11:32
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-24 11:34
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16 m 12/2

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Droga Pomorska
12-14-16 m.12/2

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 116/1 i 116/3

o pow. 1.111,00 m2

obr. 141

KW 17469/8

 

38,51 m2

 

 

54.000,00 zł

 

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z jednego pokoju o pow. 19,18 m2,  przedpokoju o pow. 3,14 m2,łazienki z w.c. o pow. 2,75 m2, kuchni o pow. 13,44 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 28/1000.

Opis lokalu: Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna PCV. Ściany: malowane lub tapety. Podłogi: w pokoju parkiet, w kuchni i przedpokoju linoleum, w łazience z WC lastryko. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, ciepłej wody z termy gazowej i piece kaflowe.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

  4 listopada 2014r.

godz.

10.00 – 10.30

20 listopada 2014 r.

godz. 11.00

 

 

wadium

3.000 zł

wpłata do
18 listopada 2014 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, Tel: 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 18 listopada 2014 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 18 listopada 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-10-24
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-10-24 11:38
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, Al. Sportowców 14

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

  

 

Położenie nieruchomości: Al. Sportowców 14

Księga wieczysta: KW TO1U/00035764/8

Obręb: 141

Działka nr 157/4 o łącznej powierzchni 724,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy Al. Sportowców 14 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 215,45 m2, składającym się z 4 samodzielnych lokali mieszkalnych ( o pow. 53,86 m2, 53,87 m2, 53,86 m2, 53,86 m2) , wybudowanym w 1911 roku.  Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku – typowe drewniane.
Na ścianach tynki, tapety, glazura. Budynek w stanie technicznym przeciętym.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

Instalacja elektryczna, gazowa, wodociąg i kanalizacja sanitarna z sieci miejskiej. Ogrzewanie gazowe i piecowe.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy Al. Sportowców 14 na osiedlu Mniszek. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dojazd do nieruchomości  Al. Sportowców (droga asfaltowa).

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w części opisowej planu stanowi tereny przeznaczone pod podstawową funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniającą funkcją usług i handlu oznaczoną symbolem 28MW-UH.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy Al. Sportowców 14 wpisany jest do ewidencji zabytków i objęty ochroną w planie. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Cena wywoławcza nieruchomości: 270.000,00 zł

Wysokość wadium: 27.000,00 zł

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 5 listopada 2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 1400  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  rzy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) do dnia 10 listopada 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 10 listopada 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

 

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-10-24
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-10-24 11:44
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-24 11:44
Nieruchomość zabudowana: ul. Stara 9
przetarg
Nieruchomość zabudowana: ul. Stara 22
przetarg
Lokal użytkowy: Grudziądz, Legionów 79/81 lok. nr 19
Rokowania
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Słowackiego 19/8

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Słowackiego 19/8

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 27/1 i 27/3

o pow. 522,00 m2

obr. 7

KW 15164/6

 

37,30 m2

 

 

32.000,00 zł

 

Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z jednego pokoju o pow. 17,90 m2,  przedpokoju
o pow. 4,80 m2,łazienki o pow. 2,80 m2, WC o pow. 1,10 m2, kuchni o pow. 9,70 m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,50 m2.  Udział lokalu
we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 388/6525. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna drewniana. Ściany: tapety. Podłogi: we wszystkich pomieszczeniach podłoga drewniana. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, ciepłej wody z termy gazowej i piece kaflowe.
Ze względu na zły stan techniczny lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Słowackiego, przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

 18 listopada 2014r.

godz. 11.00 – 11.30

26 listopada 2014 r.

godz. 12.00

 

 

wadium 2.000 zł wpłata do
24 listopada 2014 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 3 przy ul. Stachury 1, Tel: 56 46 11 342,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 24 listopada 2014 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 24 listopada 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,   Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-03 15:26
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Toruńska 2/4 m 2/9
Przetarg
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 67/17
Przetrag
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Elbląska 5/15

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Elbląska 5/15

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 6/6 i 6/16

o pow. 2277,00 m2

obr. 14

KW 13550/5

 

 

32,06 m2

 

 

69.000,00 zł

 

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 11,17 m2, i 8,57 m2, przedpokoju o pow. 5,37 m2,łazienki z w.c. o pow. 3,07 m2, kuchni o pow. 3,88 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 689/23000.

Opis lokalu: Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna drewniana w części PCV. Ściany pokryte gładzią. Podłogi w łazience lastryko w pozostałych pomieszczeniach płytki PCV. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazowa, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu przy ul. Elbląskiej przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną. 

  3 grudnia 2014r.

godz. 11.00 – 11.30

10 grudnia 2014 r.

godz. 12.00

 

 

wadium 5.000 zł

wpłata do
8 grudnia 2014 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 3 przy ul. Stachury 1, Tel: 56 46 11 342,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 8 grudnia 2014 roku
(za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 8 grudnia 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty
w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium
wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania
innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu,
ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-11-21
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-21 15:22
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Sportowców 14
Rokowania
Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Kilińskiego 1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 

w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania
na zbycie

Położenie nieruchomości: ul. Kilińskiego 1

Księga wieczysta: KW TO1U/00017708/6

Obręb: 8

Działka nr 34/1 i 34/2 o powierzchni 864,00 m2

Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz, natomiast wieczystym użytkownikiem
 i właścicielem budynku na gruncie stanowiącym własność Gminy – Miasto Grudziądz do dnia 16 sierpnia
2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Kilińskiego 1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 1955,50 m2.

Rok budowy – ok. 1902.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej jako budynek rogowy, trzykondygnacyjny częściowo czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym – częściowo mieszkalnym. W podwórzu zlokalizowana jest oficyna dwukondygnacyjna. Budynek frontowy posiada 16 lokali mieszkalnych
i 2 lokale użytkowe, natomiast budynek oficyny posiada 2 lokale mieszkalne. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, stropy nad piwnicami odcinkowe typu Kleina, nad pozostałymi kondygnacjami stropy drewniane belkowe
ze „ślepym pułapem”. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty od strony ulicy łupkiem w pozostałej części
jak i oficyny pokryty papą na deskowaniu.

W budynku znajdują się 2 wyodrębnione lokale mieszkalne stanowiące własność osób fizycznych,
na które przypada udział wynoszący 2463/19555 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie  własności części wspólnych budynku i innych urządzeń  nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przeznaczony
do zbycia:

§  17092/19555 części w nieruchomości wspólnej tj.  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie
do użytku właścicieli lokali i składają się na niego:  

Ø  2 lokale handlowe o powierzchni 42,80 m2 i 56,20 m2, usytuowane w części parterowej budynku,

Ø  16 lokali mieszkalnych niewyodrębnionych.

 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

wodno – kanalizacyjną z sieci komunalnej, elektryczną oświetleniową, gazową, ogrzewania piecowe.

Budynek i lokale mieszkalne w średnim stanie technicznym.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza
dla terenu, na którym położona jest nieruchomość przewiduje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Kilińskiego 1 wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

 

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-       opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-       opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej
niż raz w roku,

-       opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 960.000,00 zł

Wysokość zaliczki: 48.000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 1300  w siedzibie MPGN Sp. z o. o.                           przy ul. Mickiewicza 23.

Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

 

 

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Stachury 1, tel. 56 46 113 42 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania
się z przedmiotem i warunkami rokowań.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku:
34 2030 0045 1110 0000 0075 0370
zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 48.000,00 zł
w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona
na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie,
nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, najpóźniej
do dnia 10 grudnia 2014 r. do godziny 15.00
, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej,
tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 10 grudnia 2014 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5)      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy
ul. Kilińskiego 1”
i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z. o. o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

 

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę
w wymaganym terminie. Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki
w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych
i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa
do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

 

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy
o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN
Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-11-25
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-25 15:33
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Puszkina 8/4

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie


 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Puszkina 8/4

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 125/1

o pow. 817,00 m2

obr. 141

20953/2 – KW nieruchomości

47251/6 – KW
lokalu mieszkalnego

 

50,62 m2

 

 

75.000,00 zł

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 19,11 m2 i 13,86 m2 przedpokoju o pow. 6,09 m2,łazienki
z WC o pow. 2,40 m2, kuchni o pow. 9,16 m2.  Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 183/1000.

Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna PCV. Ściany: malowanie lub tapety w łazience częściowo płytki glazurowane. Podłogi: podłoga drewniana w większości pokryta linoleum, w łazience z WC płytki gress. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, ciepłej wody z termy gazowej i piece kaflowe.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz.Urz.Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930). 

  29 grudnia 2014r.

godz. 11.00 – 11.30

9 stycznia 2015r.

godz. 12.00

 

 

wadium 5.000 zł

wpłata do
7 stycznia 2015 r.

 

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, Tel: 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem ora warunkami przetargów.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 7 stycznia 2015 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 7 stycznia 2015 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-12-04 12:36
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-04 12:40
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Słowackiego 19/8

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Słowackiego 19/8

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 27/1 i 27/3

o pow. 522,00 m2

obr. 7

KW 15164/6

 

37,30 m2

 

 

32.000,00 zł

 

Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z jednego pokoju o pow. 17,90 m2,  przedpokoju
o pow. 4,80 m2,łazienki o pow. 2,80 m2, WC o pow. 1,10 m2, kuchni o pow. 9,70 m2, pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,50 m2.  Udział lokalu
we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 388/6525. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna drewniana. Ściany: tapety. Podłogi: we wszystkich pomieszczeniach podłoga drewniana. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, ciepłej wody z termy gazowej i piece kaflowe.
Ze względu na zły stan techniczny lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Słowackiego, przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

 10 grudnia 2014r.

godz. 11.00 – 11.30

19 grudnia 2014 r.

godz. 14.00

 

 

wadium 2.000 zł wpłata do
17 grudnia 2014 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 3 przy ul. Stachury 1, Tel: 56 46 11 342,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 17 grudnia 2014 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 17 grudnia 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-12-04 12:42
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmońskiego 1/4

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie


Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Chełmońskiego 1 / 4

 

 

 

Grunt: własność

działka nr 83/13

o pow. 1.248 m2

obr. 141

KW 20273/1

 

 

47,40 m2

 

 

65.000,00 zł

 

Lokal położony jest na poddaszu i składa
się z trzech pokoi o pow. 13,50 m2,  o pow.
10,30 m2 i o pow. 7,60 m2, przedpokoju
o pow. 7,60 m2,łazienki z w.c. o pow. 1,40  m2, kuchni o pow. 7,00 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 6,80 m2. Udział lokalu
we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 542/2625. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna PCV. Ściany: malowane lub tapety. Podłogi: drewniane, częściowo pokryte linoleum. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie. Nieruchomość położona jest
na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

 29 grudnia 2014r.

godz. 11.00 – 11.30

9 stycznia 2015r.

godz. 11.00

 

 

wadium 4.000 zł

wpłata do
7 stycznia 2015r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, Tel: 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 7 stycznia 2014 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 7 stycznia 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-12-15 14:09
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-15 14:09
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Elbląska 5/15

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza rokowania na zbycie

  

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

Cena wywoławcza

Opis

Rokowania

 

 

 

 

Elbląska 5/15

 

 

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 6/6 i 6/16

o pow. 2277,00 m2

obr. 14

KW 13550/5

 

 

 

 

 

32,06 m2

 

 

 

 

69.000,00 zł

 

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z dwóch pokoi o pow. 11,17 m2, i 8,57 m2, przedpokoju o pow. 5,37 m2,łazienki z w.c. o pow. 3,07 m2, kuchni o pow. 3,88 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 689/23000.

Opis lokalu: Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna drewniana w części PCV. Ściany pokryte gładzią. Podłogi w łazience lastryko w pozostałych pomieszczeniach płytki PCV. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazowa, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu przy ul. Elbląskiej przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną. 

9 stycznia 2015 r.

godz. 10.00

 

zaliczka 4.000 zł

wpłata do
7 stycznia 2015 r.

Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców:

- BOM nr 3 przy ul. E.Stachury 1, tel. 56 46 11 342,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań.

Rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się w/w terminie i miejscu osobiście.

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się:

-  I przetarg 14.11.2014 r. i II przetarg 10.12.2014 r.,

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu przy ul. Elbląskiej przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną. 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 7 stycznia 2015 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 7 stycznia 2015 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 7 stycznia 2015 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.        imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.        datę sporządzenia zgłoszenia,

3.        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.        proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.        proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Elbląskiej 5” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.
Przed otwarciem rokowań należy okazać Komisji dowód wpłaty zaliczki w oryginale i dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo. W przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych
na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (wejście A pokój nr 1) tel. 56 45 120 27.

 

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-12-19 13:47
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 13:47
Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16 m 12/2

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

 

Droga Pomorska
12-14-16 m.12/2

 

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 116/1 i 116/3

o pow. 1.111,00 m2

obr. 141

KW 17469/8

 

38,51 m2

 

 

 

54.000,00 zł

 

Lokal położony jest na I piętrze i składa się z jednego pokoju o pow. 19,18 m2,  przedpokoju o pow. 3,14 m2,łazienki z w.c. o pow. 2,75 m2, kuchni
o pow. 13,44 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 28/1000.

Opis lokalu: Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna PCV. Ściany: malowane lub tapety. Podłogi: w pokoju parkiet, w kuchni i przedpokoju linoleum, w łazience z WC lastryko. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, ciepłej wody z termy gazowej i piece kaflowe.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

  7 stycznia 2015r.

godz. 10.00 – 10.30

14 stycznia
2015 r.

godz. 11.00

 

 

 

wadium 4.000 zł

wpłata do
12 stycznia

2015 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, Tel: 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 12 stycznia 2015 roku
(za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 12 stycznia 2015 r. potwierdzić dokonanie wpłaty
w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium
wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania
innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu,
ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-12-19 13:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45988
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843393
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl