Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz, ul. Kalinkowa 80

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

Położenie nieruchomości: ul. Kalinkowa 80

Księga wieczysta: KW TO1U/00032989/0

Obręb: 104

Działka nr 9/6 o łącznej powierzchni 486,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Kalinkowa 80 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 290,67 m2, składającym
się z 4 samodzielnych lokali mieszkalnych ( o pow. 64,66 m2, 65,22 m2, 83,14 m2, 66,10 m2) oraz lokalu użytkowego o pow. 11,55 m2, wybudowanym w 1958 roku.  Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką, budynek otynkowany. Stropy i schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - typowe, drzwi wewnętrzne drewniane.
Na ścianach tynki, tapety, gładzie malowane, glazura. Budynek w stanie technicznym przeciętym.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Kalinkowej 80 na osiedlu Kopernika. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z towarzyszącą funkcją usługową oraz zabudowa handlowo – usługowa. Działka położona jest przy ul. Kalinkowej, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym miasta. Na tej ulicy znajdują się przystanki autobusowe, obiekty handlowo – usługowe oraz użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości  od ul. Kalinkowej (droga asfaltowa)

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8MW-U przeznaczonym pod funkcję  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 250.000,00 zł

Wysokość wadium: 25.000,00 zł

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 14 maja  2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do dnia 26 maja 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 26 maja 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-        oryginał dowodu wpłaty wadium.

-        osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-        w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Rózycki opr Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-04-30
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-04-30 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23213
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023331
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl