Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość niezabudowana: Grudziądz, przy ul. Wąskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

Położenie nieruchomości: ul. Wąska

Księga wieczysta: KW TO1U/00053424/5

Obręb: 42

Działka nr 97/2 o powierzchni 114 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w staromiejskiej części miasta przy ul. Wąskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi ul. Wybickiego, będąca ważnym ciągiem komunikacyjnym miasta. Na tej ulicy znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, obiekty handlowo-usługowe oraz użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości ul. Wąską (droga asfaltowa), następnie krótki odcinek drogą wewnętrzną o nawierzchni nieutwardzonej. Działka nr 97/2 o powierzchni 114 m2 ma kształt dość regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski porośnięty trawą, częściowo ogrodzony.

Nieruchomość położona jest na obszarze wyposażonym w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań Miasta Grudziądza stanowi teren, dla którego postulowana jest funkcja mieszkaniowa wielorodzinna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10.000,00 zł netto *

(* do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%)

Wysokość wadium: 1.000,00 zł

Dodatkowe warunki: Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Miasta Grudziądza nie wykona przysługującego Gminie Miasto Grudziadz prawa pierwokupu, do którego uprawniona jest na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 1100  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Przedmiot przetargu można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E.Stachury 1, tel. 56 46 11 342. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) do dnia 26 maja 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 26 maja 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej, oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-05-06
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-05-06 15:46
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2014-06-11 11:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23220
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023344
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl