Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość zabudowana: Grudziądz; Kosynierów Gdyńskich 43-45

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r.

    

 

Położenie nieruchomości: ul. Kosynierów Gdyńskich 43-45

Księga wieczysta: KW TO1U/00027863/3

Obręb: 37

Działka nr 21/8 o łącznej powierzchni 1126,00 m2

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 43-45 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 171,12 m2, składającym się z 3 samodzielnych lokali mieszkalnych (o pow. 58,99 m2, 26,80 m2, 85,33 m2)  wybudowanym w 1910 roku.  Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły ceramicznej, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką papą asfaltową. Stropy i schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane. Na ścianach tynki, gładzie malowane. Budynek w stanie technicznym niskim.
Na nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 26,26 m2.

Działka uzbrojona jest  w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną, centralne ogrzewanie piecem na węgiel.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta Grudziądza, tam też znajdują się wszystkie obiekty użyteczności publicznej. W niedalekiej odległości znajduje się kościół, przystanek komunikacji miejskiej, obiekty usługowo – handlowe i obiekty użyteczności publicznej – bank, szkoły, przedszkola. Dojazd drogą asfaltową od ulicy Kosynierów Gdyńskich. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny komunikacyjne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

Działka gruntu, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19MUs, przeznaczona pod funkcję mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy oraz towarzysząca funkcja handlowo – usługowa w ograniczonej dostępności.

 

 

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich 43-45 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków i objęty ochroną w planie. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 195.000,00 zł

Wysokość wadium: 19.500,00 zł

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27 czerwca 2014 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Mickiewicza 23, tel. 56 45 120 29 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2014 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 7 lipca 2014 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 7 lipca 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-       oryginał dowodu wpłaty wadium.

-      osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

-     w przypadku osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest również przedłożenie wyciągu (odpisu) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Rózycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-06-10
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-06-10 16:08
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2014-06-11 11:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23193
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1022717
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl