Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Piłsudskiego 44-50 m 10; Legionów 74/80 m 22

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

Piłsudskiego 44-50 m. 10

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 59/1 i 59/36

o pow. 2.611 m2

KW 5467/7

 

 

 37,59 m2

 

80.000,00 zł

Lokal położony jest na III piętrze, składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o pow. 22,16 m2, przedpokoju o pow. 4,69 m2, łazienki z wc o pow. 3,10 m2 i kuchni o pow. 7,64 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 17/1000.

Opis lokalu: drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna – PCV, drzwi wewnętrzne – drewniane płytowe. W pokojach na ścianach tapety, w łazience pokryte glazurą, Podłogi: w pokojach linoleum, w łazience płytki gres. Instalacje w lokalu: sieć wodociągowa, ciepłej wody z termy gazowej w łazience, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i gazowa.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Piłsudskiego 44-50, przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną. 

17 lipca 2014 r.

godz. 09.00 – 09.30

 

24 lipca 2014 r.

godz. 10.00

 

wadium 8.000 zł

wpłata do
22 lipca 2014 r.

 

Legionów 74-80 m. 22

 

 

Grunt: własność

działka nr 42/3, 42/15

o pow. 3.331 m2

KW 13230/6

 

 

62,60 m2

 

 

135.000,00 zł

Lokal położony jest na III piętrze budynku, składa się z następujących pomieszczeń: przedpokój o pow. 6,30 m2, kuchni o pow. 7,00 m2, WC o pow. 0,80 m2, łazienki o pow. 2,20 m2, 4 pokoi (o pow. 7,20 m2 , 15,00 m2 , 9,70 m2 i 14,40 m2.) Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 6,20 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 127/10000.

Opis lokalu: drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna – PCV, W pokojach na ścianach tapety, w łazience ściany pokryte częściowo glazurą, Podłogi:
w łazience i WC płytki gres, w pozostałych pomieszczeniach płytki PCV i linoleum.

Instalacje w lokalu: zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna, gazowa, radiowo – telewizyjna, domofonowa.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Legionów 74-80 przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

17 lipca 2014 r.

godz. 11.00 – 11.30

 

24 lipca 2014 r.

godz. 11.00

 

wadium 13.500 zł

wpłata do
22 lipca 2014 r

 

 

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmian wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 3 przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 22 lipca 2014 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 22 lipca 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl. www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr.Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-07-10
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-07-10 11:44
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2014-07-10 11:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45983
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843368
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl