Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Chełmińska 67/17

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie


 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Chełmińska 67/17

 

 

 

Grunt: użytkowanie wieczyste

działka nr 17/1

o pow. 424 m2

obr. 94

KW 14048/0

 

 

67,00 m2

 

 

100.700,00 zł

 

Lokal położony jest na  parterze  i składa się z trzech pokoi o pow. 15,40 m2, 17,80 m2 i 12,40 m2 przedpokoju o pow. 8,20 m2,łazienki o pow. 2,20 m2, w.c. o pow. 1,00  m2, kuchni o pow. 10,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,20 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 7220/149958.

Opis lokalu: Drzwi drewniane płytowe, stolarka okienna  PCV. Ściany malowane względnie tapety. Podłogi w przedpokoju, kuchni, łazience i WC płytki gress w pozostałych pomieszczeniach parkiet. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazowa, ciepła woda z termy gazowej w kuchni, ogrzewanie centralne. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądz dla terenu przy
ul. Chełmińskiej 67, przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

  8 grudnia 2014r.

godz. 11.00 – 11.30

17 grudnia 2014r.

godz. 10.00

 

 

wadium 6.000 zł

wpłata do
15 grudnia 2014r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, Tel: 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 15 grudnia 2014 roku
(za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 15 grudnia 2014 r. potwierdzić dokonanie wpłaty
w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium
wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania
innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu,
ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2014-11-21
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2014-11-21 15:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23217
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-13 11:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023335
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl