Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny; Grudziądz, ul. Chełmońskiego 1/2

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

 Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

 

Chełmońskiego 1 / 2

 

 

 

Grunt: własność

działka nr 83/13

o pow. 1.248 m2

obr. 141

KW 20273/1

 

 

47,20 m2

 

 

61.000,00 zł

 

Lokal położony jest na I piętrze i składa się
z dwóch pokoi o pow. 17,10 m2, o pow. 18,40 m2, przedpokoju o pow. 2,80 m2,łazienki. o pow.
1,90  m2 i WC o pow. 0,90 m2, kuchni o pow. 6,10 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 7,00 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 542/2625. Opis lokalu: drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna drewniana. Ściany: malowane lub tapety. Podłogi: drewniane, pokryte linoleum. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

  6 sierpnia 2015 r.

godz. 11.00 – 11.30

19 sierpnia
 2015 r.

godz. 10.00

 

 

wadium 3.500 zł

wpłata do
17 sierpnia
2015 r.

Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców – BOM nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40, Tel: 56 46 29 240,

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 17 sierpnia 2015 roku
(za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 17 sierpnia 2015 r. potwierdzić dokonanie wpłaty
w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pok. 1) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium
wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania
innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.

 

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku
z późn.zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu,
ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27,
www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Mateusz Olechowicz
    data wytworzenia: 2015-07-28
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2015-07-28 15:57
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-29 07:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18970
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-04 14:21
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023343
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl