Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

616/07 - przetarg nieograniczony na:

Wymiana pokrycia dachu z eternitu na pokrycie z blachodachówki w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowców 8 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.09.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 10 zł) w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 28.05.2007.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 29.05.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2007r. o godz. 10: 30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy ( wejście nr 7).

Kryterium oceny ofert:

Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu z eternitu na pokrycie z blachodachówki w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowców 8 w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia – trzy zamówienia w zakresie remontu dachów potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

3. Osoby nadzorujące i kierujące robotami posiadają uprawnienia ogólnobudowlane i należą do właściwej Izby inżynierów Budownictwa.

4. Posiadają pozwolenie na rozbiórkę pokryć dachowych z płyt cementowo – azbestowych.

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.05.16
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-05-16 10:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 10:38

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41959
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418689
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl