Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1670/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert:
Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu na rok 2008 i 2009
1670/07 - przetarg nieograniczony na:
Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w 2008 i 2009 roku.

Termin realizacji: 31.12.2009 r.
Oferty składać do: 03.01.2007 r.
1670/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2007-12-04 09:32
1671/07 - zaproszenie do składania ofert:
Serwisowa obsługa kotłowni gazowej przy ul. Mickiewicza 36 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 2.01.2008 - 31.12.2009
Oferty składać do: 12.12.2007
1671/07 - dokumentacja
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2007-11-28 09:02
1577/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Konserwacja instalacji domofonowej (3142 unifony) w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu
1577/07 - przetarg nieograniczony na:
Konserwacja instalacji domofonowej ( 3142 unifony) w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2008 - 31.12.2008
Oferty składać do: 6.12.2007
1569 - ogłoszenie o wyborz najkorzystniejszej oferty:
Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w 590 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
1569/07 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w 590 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2008 - 31.12.2008
Oferty składać do: 6.12.2007
1582 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Dostawa i montaż oddawczych skrzynek pocztowych w zasobach MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
1582/07 - przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż 7.350 szt. oddawczych skrzynek pocztowych w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 31.03.2008
Oferty składać do: 10.12.2007
1582/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-13 15:01
1565/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Wykonanie drobnych prac remontowo – konserwacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych (w branży dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej, ślusarskiej) w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu
1565/07 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie drobnych prac remontowo–konserwacyjnych w branży dekarsko–blacharskiej, murarsko–tynkarskiej, stolarsko–ciesielskiej, szklarskiej, ślusarskiej w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2008 - 31.12.2008
Oferty składać do: 3.12.2007
1570/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o.  w Grudziądzu w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2009” najkorzystniejszą ofertę złożyli:

Zadanie I – oferta nr 3     Zakład Usług Kominiarskich

                                         Krystyna Trędowicz

                                         ul. Podgórna 3

                                         86 – 300  Grudziądz

cena oferty ryczałtowa miesięczna:   2.459,59 zł brutto 

Oferta nr 3 w zadaniu I jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt.  Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

Zadanie II – oferta nr1  Zakład Usług Kominiarskich

                                        Kazimierz Wierzchowski

                                         ul. Mickiewicza 16a/6

                                         86 - 300 Grudziądz

cena oferty ryczałtowa miesięczna:  2135,59 zł brutto

 

Oferta nr 1 w zadaniu II  jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt. Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

 Zadanie III – oferta nr 2   Zakład Usług Kominiarskich

                                          Krzysztof  Rienkiewicz

                                          Al. 23 Stycznia 12/1

                                          86 – 300 Grudziądz

cena oferty ryczałtowa miesięczna:  2.207,11 zł brutto

Oferta nr 2 w zadaniu III  jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt.  Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

 

 Zadanie IV – oferta nr 3  Zakład Usług Kominiarskich

                                         Krystyna Trędowicz

                                         ul. Podgórna 3

                                         86 – 300 Grudziądz

cena oferty:  43.254,39 zł brutto / rok

Oferta nr 3 w zadaniu IV jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt.  Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

Zadanie V – oferta nr 1  Zakład Usług Kominiarskich

 

                                        Kazimierz Wierzchowski

                                        ul. Mickiewicza 16a/6

                                        86 – 300 Grudziądz

cena oferty: 27.501,17 zł  brutto /rok

Oferta nr 1 w zadaniu V jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt.  Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

 

Zadanie VI – oferta nr 2 Zakład Usług Kominiarskich

 

                                          Krzysztof Rienkiewicz

                                           Al. 23 Stycznia 12/1

                                          86 – 300 Grudziądz

cena oferty: 37.454,10 zł brutto /rok

Oferta nr 2 w zadaniu VI  jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt. Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

 

Zadanie VII – oferta nr 3 Zakład Usług Kominiarskich

 

                                           Krystyna Trędowicz

                                           ul. Podgórna 3

                                           86 – 300 Grudziądz

cena oferty: 0,96 zł brutto za 1mb sprawdzenia przewodu

                      2,28 zł brutto za ilość sprawdzonych podłączeń

Oferta nr 3 w zadaniu VII  jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt.  Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

 

Zadanie VIII – oferta nr 1 Zakład Usług Kominiarskich

 

                                             Kazimierz Wierzchowski

                                             ul. Mickiewicza 16a/6

                                             86 – 300 Grudziądz

cena oferty:  0,96 zł brutto za 1mb sprawdzenia przewodu

                       2,28 zł brutto za ilość sprawdzonych podłączeń

Oferta nr 1 w zadaniu VIII  jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt.  Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

 

Zadanie IX – oferta nr 2 Zakład Usług Kominiarskich

 

                                           Krzysztof Rienkiewicz

                                           Al. 23 Stycznia 12/1 Grudziądz

cena oferty:  0,96 zł brutto za 1mb sprawdzenia przewodu

                      2,28 zł brutto za ilość sprawdzonych podłączeń

Oferta nr 2 w zadaniu IX  jest najkorzystniejsza , otrzymała najwyższą ilość punktów   -100 pkt.  Wykonawca spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ

 

 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 11.12.2007
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2007-12-11 13:35
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-11 13:54
1570/07 - przetarg nieograniczony na:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2008 - 31.12.2009
Oferty składać do: 4.12.2007
1561/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
1561/07 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2008 - 31.12.2009
Oferty składać do: 3.12.2007
1568/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w 471budynkach o 7.503 lokalach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu ”  wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3 firmy :

Oferta Nr 3

                                   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

„ POLSTAL“

Bożena Polewka

ul. Legionów 1

86 – 30o   Grudziądz

 

Cena oferty:

Zadanie   I  -             cena brutto:  20.973,39zł / rok

Zadanie  II  -           cena brutto:  13.979,82zł / rok

Zadanie III  -           cena brutto:  19.877,22zł / rok

Uzasadnienie: 

Oferta Nr 3 w zadaniu I, II, III, jest najkorzystniejsza. W ocenie punktowej w zadaniu I, II, III uzyskała najwyższą ilość punktów  100 pkt.  na 100 możliwych do uzyskania.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki a oferowany przedmiot spełnia wymagania zamawiającego postawione w specyfikacji.

 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 11.12.2007
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2007-12-11 14:06
1568/07 - przetarg nieograniczony na:
Sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w 471 budynkach o 7.503 lokalach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2008 - 15.12.2009
Oferty składać do: 30.11.2007
1382/07 - przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż 7.336 szt. oddawczych skrzynek pocztowych w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji:
- I etap - 2.818 szt. do dnia 31.12.2007
- II etap - 1.842 szt. do dnia 28.02.2008
- III etap - 2.676 szt. do dnia 30.04.2008

Oferty składać do: 17.10.2007
1165/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i wywóz nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu ” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1 :

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o.


ul. Cegielniana 4


86 – 300 Grudziądz

Uzasadnienie:

Oferta Nr 1 w cenie:
zadanie I - 71.519,02 zł brutto za jeden miesiąc wywozu nieczystości
zadanie II – 44.383,30zł brutto za jeden miesiąc wywozu nieczystości
Zadanie III – 53.391,18 zł brutto za jeden miesiąc wywozu nieczystości
jest najkorzystniejsza, w ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt., spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.11.30
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2007-11-30 13:59
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-30 14:00
1165/07 - zmiana terminu składania ofert. Oferty składać do: 26.11.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-16 13:52
1165/07 - modyfikacja treści SIWZ z dnia 15.10.2007. Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert do 25.11.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-15 13:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-15 14:11
1165/07 - odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 10.10.2007:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-10 14:35
1165/07 - przetarg nieograniczony na:
Odbiór i wywóz nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin realizacji: 01.03.2008 – 28.02. 2011 Oferty składać do: 25.10.2007
715/07 - przetarg nieograniczony na:
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Podhalańska 1 - 10 szt., ul. Podhalańska 2 - 10 szt., ul. B. Komorowskiego 6 - 10 szt., ul. B. Komorowskiego 10 – 10 szt., ul. B. Komorowskiego 1,3,5 - 10 szt. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 15.09.2007
Oferty składać do: 19.06.2007

708/07 - przetarg nieograniczony na:
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Śniadeckich 24 - 30 szt., ul. Śniadeckich 40 - 15 szt., ul. Śniadeckich 42 - 15szt., ul. Śniadeckich 44 – 15 szt. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 31.08.2007
Oferty składać do: 15.06.2007
666/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Regulacja i modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów 77 w Grudziądzu” w dniu 26.06.2007 podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ POLSTAL“
Bożena Polewka
ul. Legionów 1
86 – 300 Grudziądz
 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.06.26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-26 15:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-26 15:36
666/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Regulacja i modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów 77 w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1 firmy:

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ POLSTAL“
Bożena Polewka
ul. Legionów 1
86 – 300 Grudziądz

Uzasadnienie:

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejsza, spełnia wymagania określone w SIWZ. W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.
 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.06.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-21 12:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-21 12:32
666/07 - przetarg nieograniczony na:
Regulacja i modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów 77 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 31.08.2007
Oferty składać do: 11.06.2007
666/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-29 08:58
435/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych nr 3 i 4 na O/M Nowe Tarpno w Grudziądzu” w dniu 28.06.2007 podpisano umowę z:

Gospodarczy Bank Wielkopolski
Spółka Akcyjna
ul. Mielżyńskiego 22
61 – 725 Poznań
 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.06.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-29 13:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-29 14:00
435/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych nr 3 i 4 na O/M Nowe Tarpno w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1:

Oferta Nr 1
Gospodarczy Bank Wielkopolski
Spółka Akcyjna
ul. Mielżyńskiego 22
61 – 725 Poznań
Uzasadnienie:
Oferta Nr 1 w cenie ( wartość) 566.202,66 zł za wykonanie usługi jest najkorzystniejsza, w ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt., spełnia wymagania zamawiającego określone w SIWZ.
 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.06.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-21 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-21 12:37
435/07 - modyfikacja treści SIWZ z 9.05.2007:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-09 14:27
435/07 - przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2.500.000 PLN na okres 8 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 na O/M „Nowe Tarpno” w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.06.2007 - 30.06.2015
Oferty składać do: 7.05.2007
584/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. Pruszyńskiego 4 w Grudziądzu” w dniu 6.06.2007 podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne
„ PERFEKTA“
Wielkie Lniska 21
86 - 302 Grudziądz
 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.06.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-06 11:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-06 11:05
584/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. Pruszyńskiego 4 w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr2 firmy:

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne  
 „ PERFEKTA“
Wielkie Lniska 21
86 - 302   Grudziądz

Uzasadnienie: 
Oferta Nr 2 jest najkorzystniejsza, spełnia wymagania określone w SIWZ.  W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów  - 100 pkt.

 
 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.05.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-29 11:07
584/07 - przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. Pruszyńskiego 4 w Grudziądzu.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.08.2007
Oferty składać do: 25.05.2007
584/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-10 15:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-11 14:33
480/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie i osadzenie stolarki PCV o pow. ca. 428,21 m2 ( 197szt) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu”  w dniu  1.06.2007 podpisano umowę z wykonawcą:

„ELBROX”

Henryka Bobinska

ul. Witosa 7A

86-100 Świecie

 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.06.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-01 14:37
480/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wykonanie i osadzenie stolarki PCV o pow. ca. 428,21 m2 ( 197szt) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3 firmy:

Oferta Nr 3

„ELBROX”

Henryka Bobinska

ul. Witosa 7A

86-100 Świecie

Uzasadnienie:

Oferta Nr 3 jest najkorzystniejsza. Spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ. W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 2007.05.23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-23 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 10:40
480/07 - odpowiedzi na zapytania wykonawców z 30.04.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-30 14:43
480/07 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie i osadzenie stolarki PCV o pow. ca. 428,21 m2 (197 szt.) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.09.2007
Oferty składać do: 11.05.2007
480/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-19 15:02
616/07 - przetarg nieograniczony na:
Wymiana pokrycia dachu z eternitu na pokrycie z blachodachówki w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowców 8 w Grudziądzu.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15.09.2007
Oferty składać do: 29.05.2007
616/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-16 10:46
431/07 - przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. Pruszyńskiego 4 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.07.2007 - 31.08.2007
Oferty składać do: 20.04.2007
431/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-03 11:01
331/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odtworzenie balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Włodka 3 w Grudziądzu wraz z wymianą stolarki okiennej drewnianej” w dniu 4.05.2007 podpisano umowę z firmą:

Zakład Remontowo - Budowlany

„ REM - BUD“ s .c.

M. Matczyński, E. Kosiński. M. Rybicki

ul. Dąbrowskiego 15

86 - 300 Grudziądz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-05-08 09:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 09:11
331/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odtworzenie balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Włodka 3 w Grudziądzu wraz z wymiana stolarki okiennej drewnianej” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1 firmy:

Oferta Nr 1

Zakład Remontowo - Budowlany

„ REM - BUD“ s .c.

M. Matczyński, E. Kosiński. M. Rybicki

ul. Dąbrowskiego 15

86 - 300 Grudziądz

Uzasadnienie:

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejsza. Spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ. W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-25 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-25 14:56
331/07 - przetarg nieograniczony na:
Odtworzenie balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Włodka 3 w Grudziądzu wraz z wymianą stolarki okiennej drewnianej.

Termin realizacji: 02.05.2007 – 30.06.2007
Oferty składać do: 12.04.2007
413/07 - przetarg nieograniczony na:
Wzmocnienie skarpy i muru oporowego oraz wymiana okna drewnianego skrzynkowego w budynku przy ul. Nadgórnej 31 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.06.2007
Oferty składać do: 17.04.2007
413/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-30 11:51
339/07 - przetarg nieograniczony na:
Odbudowa 6 szt. balkonów w budynku przy ul. Chełmińskiej 1,1A i 6 szt. balkonów w budynku przy ul. Focha 20 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy
Oferty składać do: 16.04.2007
234/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. B. Komorowskiego 10 w Grudziądzu w dniu 30.03.2007 podpisano umowę z wykonawcą:

Zakład Budowlany

„ Krupiński Jan“

ul. Miłoleśna 5N

                                                    86 - 300 Grudziądz


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-02 13:43
234/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. B. Komorowskiego 10 w Grudziądzu wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1 firmy:

Oferta Nr 1

Zakład Budowlany

„ Krupiński Jan“

ul. Miłoleśna 5N

86 - 300 Grudziądz

Uzasadnienie:

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejsza. Spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ. W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-21 08:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-21 08:08
234/07 - przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. B. Komorowskiego 10 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 01.06.2007 - 31.07.2007
Oferty składać do: 13.03.2007
234/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-26 14:11
242/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Docieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego przy ul. Kasprzyckiego 5 w Grudziądzu" w dniu 30.03.2007 podpisani umowę z wykonawcą:

                                                Firma „LEMAR” s. c.

M. W. Lewandowscy


Grupa, ul. M. Libeckiego 5/19


86 - 134 Dragacz

 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-02 13:46
242/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Docieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego przy ul. Kasprzyckiego 5 w Grudziądzu" wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta Nr 2:                             Firma „LEMAR” s. c.

M. W. Lewandowscy


Grupa, ul. M. Libeckiego 5/19


86 - 134 Dragacz

Oferta nr 2 jest najkorzystniejsza, spełnia wymagania zamawiającego w SIWZ, w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-21 07:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-21 08:04
242/07 - przetarg nieograniczony na:
Docieplenie ścian szczytowych budynku mieszkalnego przy ul. Kasprzyckiego 5 w Grudziądzu.

termin realizacji: 02.05.2007 - 31.07.2007
Oferty składać do: 12.03.2007
242/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-26 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-02 13:46
195/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy

ul. Focha 24A w Grudziądzu ”  w dniu 21.03.2007 podpisano umowę z wykonawcą:

Zakład Budowlany

„ Krupiński Jan“

ul. Miłoleśna 5N

86 - 300 Grudziądz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-21 14:33
195/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy

ul. Focha 24A w Grudziądzu wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 5 firmy:

Oferta Nr 5

Zakład Budowlany

„ Krupiński Jan“

ul. Miłoleśna 5N

86 - 300 Grudziądz

Uzasadnienie:

Oferta Nr 5 jest najkorzystniejsza, W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 14:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-13 14:42
195/07 - przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym przy ul. Focha 24A w Grudziądzu.

Termin realizacji: 02.05.2007 – 15.06.2007
Oferty składać do: 5.03.2007
195/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-16 14:58
194/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachów z papy w budynkach mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 32, ul. Nadgórna 40, ul. Kościuszki 32/Pułaskiego 15 w Grudziądzu” w dniu 21.03.2007 podpisani umowę z wykonawcą:

Zadanie I – Zakład Budowlany „Krupiński Jan”

ul. Miłoleśna 5 N


86-300 Grudziądz


Zadanie II – Zakład Budowlany „Krupiński Jan”

ul. Miłoleśna 5 N


86-300 Grudziądz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-21 14:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-21 14:41
194/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachów z papy w budynkach mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 32, ul. Nadgórna 40, ul. Kościuszki 32/Pułaskiego 15 w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Zadanie I – oferta nr 4          Zakład Budowlany „Krupiński Jan”

                                               ul. Miłoleśna 5 N

86-300 Grudziądz     

 

Oferta nr 4 w zadaniu I jest najkorzystniejsza, otrzymała najwyższą ilość punktów          - 100 pkt. 

 

Zadanie II – oferta nr 4        Zakład Budowlany „Krupiński Jan”

                                               ul. Miłoleśna 5 N

86-300 Grudziądz     

 

Oferta nr 4 w zadaniu II jest najkorzystniejsza, otrzymała najwyższą ilość punktów        - 100 pkt. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 14:45
194/07 - przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachów z papy w budynkach mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 32, ul. Nadgórnej 40, ul. Kościuszki 32/Pułaskiego 15 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 01.05.2007 – 31.07.2007
Oferty składać do: 2.03.2007
166/07 - ogłoszenie o unieważnieniu przetargu:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-13 14:26
166/07 - przetarg nieograniczony na:
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Rydygiera 3 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 02.05.2007 – 30.06.2007
Oferty składać do: 28.02.2007
166/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-12 14:51
123/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ochrona fizyczna Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40, ochrona obiektów (monitorowanie) pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 23, ul. Chełmińska 40, ul. Murowa 33, ul. Legionów 79 w Grudziądzu” w dniu 9.03.2007 podpisano umowę z wykonawcą:

Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia

„AUTO-TREZOR”

                                               Ryszard Górny

                                               ul. Gen. Sowińskiego 5

87 - 100 Toruń

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-09 07:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-09 07:20
123/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ochrona fizyczna Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40, ochrona obiektów (monitorowanie) pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 23, ul. Chełmińska 40, ul. Murowa 33, ul. Legionów 79 w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Zadanie I – oferta nr 1          Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia

„AUTO-TREZOR”

                                               Ryszard Górny

                                               ul. Gen. Sowińskiego 5

87 - 100  Toruń         

Oferta nr 1 w zadaniu I jest najkorzystniejsza, otrzymała najwyższą ilość punktów          - 100 pkt. 

Zadanie II –

Czynność pierwsza i druga

oferta nr 1                              Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia

„AUTO-TREZOR”

                                               Ryszard Górny

                                               ul. Gen.  Sowińskiego 5

87 - 100  Toruń         

 

Oferta nr 1 w zadaniu II w czynności pierwszej i drugiej jest najkorzystniejsza, otrzymała najwyższą ilość punktów - 100 pkt. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-06 13:27
123/07 - przetarg nieograniczony na:
Ochrona fizyczna Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40, ochrona
obiektów ( monitorowanie) pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 23, ul. Chełmińska 40, ul. Murowa33, ul. Legionów 79 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 01.04.2007 – 31.03. 2009
Oferty składać do: 23.02.2007
123/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-07 15:10
76/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych (3 klatki) w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 2 w Grudziądzu”  w dniu 2.03.2007 podpisano umowę z firmą:

PHU „ ELEKTRO - REMONT”


ul. Szenwalda 30


86 – 300 Grudziądz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-06 12:58
76/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych (3 klatki) w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 2 w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3 firmy:


Oferta Nr 3:

PHU „ ELEKTRO - REMONT”

ul. Szenwalda 30

86 – 300 Grudziądz

Uzasadnienie:

Oferta Nr 3 w ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów -100 pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-27 12:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-27 12:56
76/07 - przetarg nieograniczony na:
Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 2 w Grudziądzu.

Tewrmin realizacji: 01.03.2007 – 30.04.2007
Oferty składać do: 16.02.2007
76/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-24 09:29
69/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymiana rynien i rur spustowych, montaż daszka osłonowego z płyt poliwęglanowych i płotka przeciwśniegowego z rur stalowych na obiektach Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia w Grudziądzu” w dniu 7.03.2007 podpisano umowę z firmą:

Firma Usługowo - Handlowa

„ANIMAR”

Marzena Aniołowska

ul. Rapackiego 62

86-300 Grudziądz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-07 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-07 11:43
69/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - czynność powtórzona:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymiana rynien i rur spustowych, montaż daszka osłonowego z płyt poliwęglanowych i płotka przeciwśniegowego z rur stalowych na obiektach Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

Oferta nr 1                             Firma Usługowo - Handlowa

„ANIMAR”

Marzena Aniołowska

ul. Rapackiego 62

86-300 Grudziądz

 

Oferta nr 1 jest najkorzystniejsza, w przeprowadzonej ponownie ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów  - 100 pkt. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-06 13:32
69/07 - przetarg nieograniczony na:
Wymiana rynien i rur spustowych, montaż daszka osłonowego z płyt poliwęglanowych i płotka przeciwśniegowego z rur stalowych na obiektach Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.06.2007
Oferty składać do: 16.02.2007
49/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wymiana dźwigu osobowego 11 przystankowego w budynku mieszkalnym przy ul. Bora Komorowskiego 3 w Grudziądzu” w dniu 5.03.2007 podpisano umowę z firmą:

LIFT SERVICE S. A.

ul. Roztocze 6

20 - 722 Lublin

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-07 11:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-07 11:42
49/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wymiana dźwigu osobowego 11 przystankowego w budynku mieszkalnym przy ul. Bora Komorowskiego 3 w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3 firmy:

Oferta Nr 3

LIFT SERVICE S. A.

ul. Roztocze 6

20 - 722 Lublin

Uzasadnienie:

Oferta Nr 3 jest najkorzystniejsza, W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów -100 pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-26 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-26 14:29
49/07 - odpowiedzi na zapytania wykonawców z 9.02.2007:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-09 14:57
49/07 - odpowiedzi na zapytania wykonawców z 8.02.2007:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-08 15:01
49/07 - przetarg nieograniczony na:
Wymiana dźwigu osobowego 11 przystankowego w budynku mieszkalnym przy ul. B. Komorowskiego 3 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy
Oferty składać do: 15.02.2007
49/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-22 15:35
Odpowiedzi na zapytania wykonawców z 6.02.2007:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-06 14:31
Przetarg nieograniczony na:
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz nadanie nowej kolorystyki budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 25/27 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy
Oferty składać do: 8.02.2007
Dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-23 10:18
50/07 - ogłoszenie o podpisaniu umowy z wykonawcą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu” w dniu 15.02.2007 podpisano umowę z firmą:

                                           Partner XXI KLEKS Sp. j.

Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik

ul. Szosa Lubicka 22

87-100 Toruń

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-19 11:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-19 12:05
50/07 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o. o. w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3 firmy :

Oferta Nr 3

Partner XXI KLEKS Sp. j.

Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik

ul. Szosa Lubicka 22

87-100 Toruń

Uzasadnienie:

Oferta Nr 3 jest najkorzystniejsza, W ocenie punktowej uzyskała najwyższą ilość punktów -100 pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-07 14:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-07 15:01
50/07 - przetarg nieograniczony na:
Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy – 31.12.2007
Oferty składać do: 6.02.2007
50/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-22 15:22
68/07 - przetarg nieograniczony na:
Wzmocnienie skarpy i muru oporowego oraz wymiana okna drewnianego skrzynkowego w budynku przy ul. Nadgórnej 31 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.06.2007
Oferty składać do: 12.02.2007
68/07 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-24 09:08
26/07 - przetarg nieograniczony na:
Przebudowa 10 wejść do budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 74/80 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 15.04.2007
Oferty składać do: 26.01.2007

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45301
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571486
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl