Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

715/07 - przetarg nieograniczony na:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.09.2007r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać w siedzibie Zamawiającego ( cena 10 zł ) pok. Nr 4 w godz. od 8°° do 13°° do dnia 18.06.2007r.
Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 19.06.2007r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2007r. o godz. 10: 30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy ( wejście nr 7).


Kryterium oceny ofert:
Cena (wartość) brutto - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Podhalańska 1 – 10szt., ul. Podhalańska 2 -10 szt., ul. B. Komorowskiego 6 - 10 szt., B. Komorowskiego 10 – 10 szt., ul. B. Komorowskiego 1-3-5 – 10 szt. w Grudziądzu.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, trzy zamówienia w zakresie robót ogólnobudowlanych o wartości 15.000,00 zł brutto każda, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu.
3. Osoby nadzorujące i kierujące robotami posiadają uprawnienia ogólnobudowlane i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)
Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.
  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.06.06
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-06-06 10:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-06 11:00

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41961
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 10:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1418698
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 14:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl