Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

76/08 - Przetarg nieograniczony na:

Koszenie, zgrabienie, wywóz trawy o pow. 140.248m² z trawników  znajdujących się przy posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w 2008 i 2009 roku.                              

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:    31.12.2009r.  

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.  

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać  w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 25.02.2008r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

 

Oferty należy składać do dnia 26.02.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

 

Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto  - 100 %

 

Przedmiotem zamówienia jest  koszenie, zgrabienie, wywóz trawy o pow. 140.248m² z trawników znajdujących się przy posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w 2008 i 2009 roku.

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonali   z należytą starannością  w okresie ostatnich trzech  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2  zamówienia porównywalne  z przedmiotem zamówienia potwierdzone dokumentami  o należytym  wykonaniu

b) posiadają sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia: dla zadaniu II – przy jednoczesnym pokosie trawy we wszystkich BOM – ach  posiadają 3 kosiarki o regulowanym systemie koszenia,  jeden samochód do wywozu trawy 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)

 

 

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56)  45 – 120 – 34

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2008.02.04
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-02-04 14:14

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13610
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 963258
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl