Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

76/08 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Koszenie, zgrabienie , wywóz trawy o pow. 140.248m² z trawników znajdujących się przy posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w
Grudziądzu w 2008 i 2009roku
76/08 - Przetarg nieograniczony na:
Koszenie, zgrabienie, wywóz trawy o pow. 140.248m² z trawników znajdujących się przy posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w 2008 i 2009 roku.
Termin realizacji:31.12.2008
Oferty składać do: 26.02.2008
110/08 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej w 531 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
110/08 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej w 531 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.04.2008r do 31.03.2010r

Termin realizacji:01.04.2008 do 31.03.2010
Ofert skladać do: 29.02.2008
110/08 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-02-07 14:54
376/08 - ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-05-19 14:34
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-19 14:34
376/08 - przetarg nieograniczony na:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności
przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach
administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Grudziądzu od 01.06.2008 – 31.12.2009
Oferty składać do: 05.05.2008
376/08 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-04-17 14:57
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-17 15:08
420/08 - rozstrzygnięcie protestu
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-05-08 15:05
420/08 - informacja o proteście

                                                                              Grudziądz, dnia 05. 05.2008 r.

Nr sprawy:  420  /08

 

                                            INFORMACJA  O  PROTEŚCIE

                                                                                        

    Na podst. art. 181 ust.3  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004r.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu  informuje, że w dniu 30.04.2008r. wpłynął  do Zamawiającego protest  z  IMPEL CLEANING Sp. z o. o ul. Ślężna 118 z Wrocławia dotyczący treści  postanowień  specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Utrzymanie czystości posesji i przyległych chodników administrowanych przez MPGN, sprzątanie pomieszczeń biurowych MPGN, utrzymanie czystości Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu.

W załączeniu  ksero  wniesionego  protestu.

 

 • autor informacji: Hanna Tarczyńska
  data wytworzenia: 05.05.2008
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-05-05 14:09
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-05 14:15
420/08 - protest
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-05-05 14:20
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-05 14:23
420/08 - przetarg nieograniczony na:
Utrzymanie czystości posesji i przyległych chodników administrowanych przez MPGN, sprzątanie pomieszczeń biurowych MPGN , utrzymanie czystości Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu
Termin realizacji:01.07.2008 – 30.06.2011r.
Oferty skladać do: 02.06.2008r
508/08 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-06-16 13:43
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-16 13:46
508/08 - przetarg nieograniczony na:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Bydgoskiej 21 w Grudziądzu
Oferty składać do: 06.06.2008 r.
574/08 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-06-12 11:01
574/08 - przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji budynku przy ul. Starorynkowej 12/14 w Grudziądzu Termin realizacji: 18.08.2008 r. Oferty Skladać do: 10.06.2008 r.
573/08 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-06-30 13:40
573/08 - zapytanie wykonawcy do SIWZ
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-06-11 11:56
573/08 - przetarg nieograniczony na:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Chełmińskiej nr 168/170 i nr 172/174 w Grudziądzu
Termin realizacji: 15.12.2008 r. (31.07.2008 r., 15.09.2008r.)
Oferty skladać do:18.06.2008 r.
1003/08 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-08-25 14:05
1003/08- przetarg nieograniczony na:
Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych na blachodachówkę w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowców 8 w Grudziądzu
Termin realizacji:30.11.2008r.
Oferty skladać do: 20.08.2008r.
1225 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-09-23 15:45
1225/08 - przetarg nieograniczony na :
Remont dachu budynku biurowego MPGN przy ul.Mickiewicza 23 w Grudziądzu
Termin realizacji: 10.12.2008 r.
Oferty skladać do : 22.09.2008r.
1225/08 - dokumentacja przetargowa :
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-09-01 13:57
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-01 14:15
1257/08 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego dla 3 budynków mieszkalnych 20 –rodzinnych ( nr 12, 13, 14 ) z garażami w podpiwniczeniu wraz z przynależną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz placem parkingowym na samochody osobowe ( 32 miejsca postojowe) przy ul. Stachury na terenie o/m
„Nowe Tarpno” w Grudziądzu”.

Termin realizacji: I etap - 14 dni od dnia podpisania umowy
II etap - 30.12.2008r.
1554/08 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-12-08 14:01
1554/08 - przetarg nieograniczony na:
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu

Termin realizacji: 01.01.2009r do 31.12.2011r.
Oferty składać do: 17.11.2008r.
1554/08 - informacja o przesunięciu terminu składania ofert:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-11-13 14:05
1649/08 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-11-25 13:08
1649/08 - przetarg nieograniczony na:
Konserwacja instalacji domofonowej (3492) w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2010r
Termin realizacji: 01.01.2009 - 31.12.2010 r.
Oferty skladać do: 19.11.2008 r.
1650/08 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac konserwacyjnych w branży dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej, ślusarskiej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009 r.


Oferty składać do: 25.11.2008r.
1651/08 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-11-27 09:01
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-27 09:05
1651/08 - przetarg nieograniczony na:
Konserwacja 10 dźwigów osobowych w 5 budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2011r

Oferty składać do: 18.11.2008 r.
1651/08 - zmiana terści SIWZ
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-11-06 11:56
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-06 12:02
1651 / 08 - dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-11-03 16:00
1653/08 : przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2010r

Oferty składać do: 24.11.2008 r.
1717/08 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-12-10 15:21
1717/08 - przetarg nieograniczony na:
Wzmocnienie stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiehgo 7a w Grudziądzu

Termin realizacji: 10.03.2009 r.
Oferty skladać do : 05.12.2008 r.
1717/08 - odpowiedzi na zapytania wykonawców:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-11-28 11:01
1877 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2008-12-18 13:50

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19916
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549090
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-09-22 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl