Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

376/08 - przetarg nieograniczony na:

Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzanie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie biezących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  - Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Grudziadzu od 01.06.2008 - 31.12.2009

Wymagany termin realizacji zamówienia:    01.06.2008 – 31.12.2009r. 

Zamawiający   dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych – 3 zadania

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.  

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać  w siedzibie zamawiającego   pok. Nr 4 w godz. od 8ºº - 13ºº do dnia 30.04.2008r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

 

Oferty należy składać do dnia 05.05.2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2008r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy

 

Kryterium oceny ofert:   Cena (wartość) brutto  - 100 %

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich:

I. Czyszczenie przewodów kominowych w  139 budynkach administrowanych przez   MPGN Sp. z o.o.  – Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006r.  w sprawie ochrony    przeciwpożarowej  budynków i innych obiektów oraz przepisami przeciwpożarowymi  i przepisami o ochronie środowiska. 

II  Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach o  

2820  lokalach  - sprawdzenie  stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych,

wentylacyjnych zgodnie  z  art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).

W 2008 roku sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach o 1031 lokalach   (od 01.06.2008  do  31.12.2008)

W 2009 roku  sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach o 2820 lokalach  ( od 01.01.2009 do 31.12.2009)

 

Wykonawca, jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonawca zatrudnia osobę posiadającą uprawnienia mistrza kominiarskiego.  

b) Wykonawca wykonał z należytą  starannością co najmniej 3 zamówienia w zakresie usług kominiarskich w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

 

(Oceny spełniania wymaganych warunków zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia)

 

 

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0-56)  45 – 120 – 34

 

 

Grudziądz,  17.04.2008 r.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 17.04.2008
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2008-04-17 14:41
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-17 14:55

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-29 09:06
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966350
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl