Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

95/14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-02-27 12:01
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-27 12:02
95/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont dachu z pokryciem papą i dachówką ceramiczną (mansarda), remont głowic kominowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica 5, 5a w Grudziądzu.

Oferty należy przesłać/składać do dnia: 11.02.2014r. do godz. 11:00
200/14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-03-17 11:43
200/14 - Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 25.02.2014r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-02-28 12:14
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-28 12:15
200/14 Przetarg nieograniczony na:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Focha 24 w Grudziądzu.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2014 r. do godz. 10:00
200/14 Dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-02-17 09:45
295/14 - Przetarg nieograniczony na:
Utrzymanie czystości posesji i przyległych chodników administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2016 r.

Oferty należy składać do dnia: 17.03.2014 r. do godz. 11:00
404/14 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-04-10 14:32
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-10 14:34
404/14 - Odpowiedź na zapytania Wykonawcy z dnia 01.04.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-04-01 16:29
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 16:29
404/14 - Odpowiedź na zapytania Wykonawców z dnia 28.03.2014 r i 31.03.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-04-01 15:05
404/14 - Przetarg nieograniczony na:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziądzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Oferty należy składać do dnia 08.04.2014 r. do godz. 11:00
403/14 - Odpowiedź na zapytania Wykonawcy z dnia 02.04.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-04-03 12:09
403/14 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 27.03.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-03-28 14:47
403/14 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 25.03.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-03-26 11:50
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-26 11:52
403/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont ścian szczytowych oraz podłużnych osłonowych I i II piętra budynku hotelowego Klubu Sportowego STAL zlokalizowanego w Grudziądzu przy ul. Sportowców 3

Oferty należy składać do dnia 08.04.2014r. do godz. 10:00
460/14 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 09.04.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-04-14 11:33
460/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont dachu z pokryciem papą i dachówką (mansarda), remont kominów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Czerwonodwornej 7 w Grudziądzu.

Oferty należy składać do dnia 23.04.2014 r. do godz. 11:00
512/14 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 18.04.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-04-18 15:10
512/14 - Przetarg nieograniczony na:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziądzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Oferty należy składać do dnia 28.04.2014 r. do godz. 11:00
559/14 - Przetarg nieograniczony na:
Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wieżowej 1/Długa 2, Rynek 10, Rynek 15/Murowa 33, Rynek 16/Murowa 35 Grudziądzu, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Oferty należy składać do dnia 05.05.2014 r. do godz. 11:00
559/14 - Dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-04-18 14:24
655/14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-05-28 13:43
655/14 - Przetarg nieograniczony na:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z robotami towarzyszącymi przy ul. Lipowej 42 w Grudziądzu

Oferty należy składać do dnia 26.05.2014 r. godz. 11:00
822/14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-06-18 15:05
822/14 - Przetarg nieograniczony na:
Sprzątanie pomieszczeń biurowych MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

Oferty należy składać do dnia 09.06.2014 r. do godz. 11:00
888/14 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-07-17 15:26
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-17 15:27
888/14 - Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.07.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-07-09 14:41
888/14 - Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.07.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-07-07 14:29
888/14 - Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.06.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-07-03 14:09
888/14 - Przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres 5 lat
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Spółki: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 z infrastrukturą techniczną na OM/Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu


Oferty należy składać do dnia 16.07.2014 r do godz 11:00
1060/14 - Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.07.2014 r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-07-22 13:38
1060/14 - II Przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2 000 000,00 PLN na okres 5 lat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Spółki: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 z infrastrukturą techniczną na OM/Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu Oferty należy składać do dnia 06.08.2014 r do godz 11:00
1113/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu w części mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadgórna 15-17 w Grudziądzu

Oferty należy składać do dnia 11.08.2014 r do godz 11:00
1191/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu w części mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadgórna 15-17 w Grudziądzu. Oferty należy składać do dnia 28.08.2014 r do godz. 11:00
1159/14 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-09-02 14:12
1159/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont budynku administracyjnego MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu.
Oferty należy składać do dnia 20.08.2014r. do godz. 11:00.
1161/14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-09-03 13:35
1161/14 - Przetarg nieograniczony na:
Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziądzu
Oferty należy składać do dnia 25.08.2014r. do godz. 11:00
1218/14 - Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-08-28 15:34
1218/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont dachu z pokryciem dachówką ceramiczną wraz z remontem kominów, balkonów i remontem elewacji ściany wieżyczki w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 26 w Grudziądzu.

Oferty należy składać do dnia 05.09.2014 r. do godz. 11:00
1277/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu w części mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadgórna 15-17 w Grudziądzu. Oferty należy składać do dnia 15.09.2014 r do godz. 11:00
1308/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Karabinierów 6 i przy ul. Karabinierów 6A w Grudziądzu.

Oferty należy składać do dnia 19.09.2014 r. do godz. 11:00
1309/14 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-09-23 14:34
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-23 14:36
1309/14 - Przetarg nieograniczony:
Remont budynku administracyjnego MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu. Oferty należy składać do dnia 22.09.2014r. do godz. 11:00.
1358/14 - Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 22.09.2014r.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-09-23 14:26
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-23 14:29
1358/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont dachu z pokryciem dachówką ceramiczną wraz z remontem kominów, balkonów i remontem elewacji ściany wieżyczki w budynku mieszkalnym przy ul. Hallera 26 w Grudziądzu. Oferty należy składać do dnia 25.09.2014 r. do godz. 11:00
1425/14 - Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.10.2014r
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-10-08 13:09
1425/14 - Przetarg nieograniczony:
Remont dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Karabinierów 6 i przy ul. Karabinierów 6A w Grudziądzu. Oferty należy składać do dnia 09.10.2014 r. do godz. 11:00
1567/14 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-24 14:33
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-24 14:35
1567/14 - Przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu w części mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadgórna 15-17 w Grudziądzu. Oferty należy składać do dnia 06.11.2014 r do godz. 11:00
1562/14 - Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-26 12:19
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-26 12:19
1562/14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-25 15:28
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-25 15:28
1562/14 - Przetarg nieograniczony:
Remont dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Karabinierów 6 i przy ul. Karabinierów 6A w Grudziądzu. Oferty należy składać do dnia 04.11.2014 r. do godz. 11:00
1687/14 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-12-19 13:37
1687/14 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-27 14:30
1687/14 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-27 12:44
1687/14 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy oraz zmiana treści SIWZ
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2014-11-26 14:13
1687/14 - Przetarg nieograniczony na:
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu – II etap realizacji inwestycji – zadanie I

Oferty należy składać do dnia 01.12.2014 r. do godz. 11:00
1830/14 - Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej
i odgromowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Oferty należy składać do 16.12.2014 r. do godz. 10:00
1831/14 - Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
1832/14 - Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac konserwacyjnych w branży dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej, ślusarskiej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20186
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-26 13:35
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549115
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-09-22 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl