Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-01-21 14:48
1/09 - Przetarg nieograniczony na:
Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawa materiałów biurowych dla MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r


Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 31.12.2009r

Oferty składać do: 19.01.2009r
1/09 - Dokumentacja przetargowa:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-01-06 12:09
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-06 12:10
4/09- Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-02-11 08:14
4/09 Przetarg nieograniczony na:
Ochrona fizyczna Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40, ochrona obiektów (monitorowanie) pomieszczeń biurowych przy ul. Mickiewicza 23, ul. Chełmińska 40, ul. Murowa 33, ul. Legionów 79 w Grudziądzu.

Termin realizacji: od 01.04.2009 r. do 31.03. 2011 r.

Oferty składać do : 28.01.2009 r.
4/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-02-03 12:37
137/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-03-09 12:10
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-09 12:11
137/09 - Przetarg nieograniczony na:
Odbiór i wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu

Termin realizacji: 01.05.2009r. - 30.04.2011r.

Oferty składać do: 05.03.2009r.
145/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-03-25 11:10
145/09 - Przetarg nieograniczony na:
Koszenie, zgrabienie, wywóz trawy o pow. 140 936 M2 z trawników znajdujących się przy posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.

Oferty składać do: 12.03.2009r.
190/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-03-23 13:35
190/09 - Przetarg nieograniczony na:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Legionów 74/84 w Grudziadzu.

Termin realizacji: 31.08.2009r.

Oferty składać do: 13.03.2009r.
205/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-04-01 13:39
205/09 - Przetarg nieograniczony na:
Zmiana pokrycia dachu z płyt cementowo-azbestowych na pokrycie z blachy dachówkowej, docieplenie przybudówek w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowców 4 w Grudziądzu

Termin realizacji: 31.07.2009r.

Oferty składać do: 18.03.2009r.
370/09 - INFORMACJA O WNIESIOMYN PROTEŚCIE Z DNIA 29.04.2009
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-04-30 11:26
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-30 11:26
370/09 - INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE Z DNIA 28.04.2009
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-04-29 10:13
370/09 - Ogłoszenie o wyborze oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-04-21 16:18
370/09 Odpowiedź na zapytania wykonawców
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-04-07 15:15
370/09 - Rozstrzygnięcie protestu
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-03-31 13:31
370/09 - INFORMACJA O WNIESIONYM PROTEŚCIE
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-03-27 08:28
370/09 - Przetarg nieograniczony na:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 12 z infrastruktura techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu. Termin realizacji: do 31.12.2009 r. Oferty składać do: 15.04.2009 r.
851/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-06-19 09:36
851/09 - Przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachu z dachówki i z papy wraz z przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 24 w Grudziądzu.
Termin realizacji: 15.09.2009
Oferty składać do 15.06.2009
851/09 - Dokumentacja przetargowa na:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-05-20 13:24
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 13:32
952/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-06-24 11:48
952/09 - Przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachu z papy, pokrycia mansardy z dachówki, przemurowanie kominów, wymiana okien drewnianych i drzwi o pow. 9,58m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Nadgórnej 15/17 w Grudziądzu.
Termin realizacji: 15.09.2009r.
Oferty należy złożyć do dn. 22.06.2009r. do godz. 10:00
1211 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-07-31 12:38
1211/09 - Przetarg nieogrniczony na:
Remont pokrycia dachów z papy, z dachówki w budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego25 i ul. Libelta 6 w Grudziądzu

Termin realizacji: 31.10.2009r.

Oferty składać do 28.07.2009r. do godz. 10:00
1348/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-08-25 09:29
1348/09 - Przetarg nieograniczony na:
Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z przebudową kominów oraz wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich, wzmocnienie konstrukcji ścian i nadproży okiennych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 3 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 10.11.2009r.

Oferty składać do: 20.08.2009r. do godz.10:00
1482 /09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-09-07 12:04
1482/09 - Przetarg nieograniczony na:
Remont pokrycia dachów w budynkach mieszkalnych przy ul.Droga Kaszubska 1 i ul. Staszica 7 w Grudziądz.

Termin realizacji: 15.11.2009r.

Oferty składać do: 27.08.2009r. godz. 10:00
1679 /09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-09-28 13:09
1679/09 - Przetarg nieograniczony na:
Modernizacja i regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w hali sportowej wraz z przyległymi pomieszczeniami przy ul. Sportowców 3 w Grudziadzu.

Termin realizacji: 21 dni od dnia wprowadzenia na obiekt

Oferty składać do: 22.09.2009 do godz. 10:00
1917/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-11-23 10:55
1917/09 - Przetarg nieograniczony na;
Wykonanie prac konserwacyjnych w branzy blacharsko - dekarskiej, murarsko-tynkarskiej, stolarsko-ciesielskiej, szklarskiej, ślusarskiej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziadzu w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Termin Tealizacji: od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Oferty skladać do: 05.11.2009r.
1897/09 - Przetarg nieograniczony na:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzanie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu. Termin realizacji :01.01.2010r - 31.12.2010r. Ofery składać do: 03.11.2009r.
1897/09 - Zmiana treści SIWZ
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-10-27 12:17
2094/09 - Przetarg nieograniczony na:
Przycięcie krzewów z przekopaniem powierzchni pod nimi, przycięcie drzewek oraz dwukrotne formowanie żywopłotów z jednokrotnym przekopaniem powierzchni pod nimi, prześwietlenie koron drzew, koszenie, zgrabienie i wywóz trawy z trawników o pow. 158 726, 50m² znajdujących się na posesjach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w 2010 roku.
2094/09 - Dokumentacja przetargowa
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-11-13 13:35
2156/09 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-12-15 12:05
2156/09 - Ponowny przetarg nieograniczony na:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
2243/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-12-29 15:05
2243/09 Odpowiedzi na zapytania wykonawców:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-12-15 12:11
2243/09 - Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
2263/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2010-01-11 09:23
2263/09 - Odpowiedż na zapytanie wykonawcy
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2009-12-29 15:08
2263/09 Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej w 509 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.04.2010r. do 31.03.2011r.
2294/09 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2010-01-07 07:41
2294/09 Przetarg nieograniczony na:
Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12. 2010r.

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19361
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-24 09:47
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549226
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-09-22 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl